İstek listeniz boş
Alışveriş sepetiniz boş

KULLANICILAR BU WEB SİTESİNE BAKMADAN VEYA KULLANMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ ŞARTLARI DİKKATLİCE OKUMALIDIR.


SİTE KULLANIM HÜKÜM VE KOŞULLARI

https://www.prada.com/tr/tr.html web sitesine (“Web Sitesi”) hoş geldiniz.

Bu Web Sitesinin kullanımı, aşağıdaki kullanım hüküm ve koşullarına (bundan böyle "Kullanım Hüküm ve Koşulları" olarak anılacaktır) tabidir. Bu Web Sitesinde gezinerek ve kullanarak, bu Web Sitesinde çevrimiçi bir satın alma yaptığınızda, aşağıdaki Kullanım Hüküm ve Koşullarına ve ilgili genel satış hüküm ve koşullarına uymayı ve bunlara bağlı kalmayı koşulsuz olarak kabul etmektesiniz Tüm Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu Web Sitesinden hemen çıkın.

Web Sitesi, merkezi İstanbul'da (Türkiye) bulunan Prada Bosphorus Deri Mamüller Limited Şirketi (bundan böyle “PRADA” olarak anılacaktır) ile merkezi Milano'da (İtalya) bulunan ana şirket Prada S.p.A. tarafından birlikte işletilmektedir.

Prada Grubu'nun faaliyet gösteren holding şirketi olan Prada S.p.A., Prada Bosphorus Deri Mamüller Limited Şirketi de dahil olmak üzere bağlı ortaklıkları ve bağlı şirketleri ile birlikte bundan böyle toplu olarak “PRADA Grubu” olarak anılacaktır.

PRADA, Web Sitesinin Kullanım Hüküm ve Koşullarını kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesinin kullanılması, Kullanım Hüküm ve Koşullarının değiştirilmiş versiyonlarının tam olarak kabul edilmesi anlamına gelir. 

1. Fikri mülkiyet hakları
Bu Web Sitesinin ve “Prada” ticari markasıyla birlikte PRADA Grubuna aittir ve tescillidir.
“Prada” ticari markası ve Web Sitesinde çoğaltılan tüm diğer ilgili ayırt edici markalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tescilli veya Web Sitesinde gösterilmiş olsun veya olmasın tüm ticari markalar ve logolar, PRADA Grubu’nun münhasır mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır. Bu marka ve işaretler, kullanıcılar arasında kafa karışıklığına neden olabilecek herhangi bir şekilde veya PRADA Grubunu veya "Prada" ticari markasını veya "Prada" ticari markasını taşıyan ürünleri kötüleyen veya itibarını zedeleyen herhangi bir şekilde, PRADA Grubuna ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz,
Bu Web Sitesinin ve burada yer alan tüm metinler, bilgiler, veriler, resimler, simgeler, fotoğraflar, çizimler, multimedya içeriği (grafik, ses ve video), çizelgeler, indeksler, açıklamalar, yazılımlar, HTML kodları ve ekranlar ve benzerleri (bundan böyle topluca “İçerik” olarak anılacaktır) dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm içeriğin, PRADA Grubuna ait olduğunu veya PRADA Grubuna lisanslı olduğunu ve patent hakları, telif hakları, ticari sırlar, ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, manevi haklar, know-how ve dünyadaki herhangi bir ülkede veya yargı yetkisinde yasalar veya uluslararası sözleşmeler kapsamında tanınan diğer benzer haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası fikri mülkiyet yasalarının korumasına tabi olduğunu onaylayıp kabul etmektesiniz. 
Web Sitesinin kullanımına, ticari amaçlarınız için değil, kendi kişisel kullanımınız için izin verilir.
Bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına tabi olarak ve Web Sitesinde aksi belirtilmedikçe, yalnızca kişisel kullanımınız için ve iş amacıyla olmaksızın yetkili erişim elde ettiğiniz herhangi bir İçeriğe erişebilir, indirebilir, kopyalayabilir, saklayabilir, değiştirebilir, yeniden biçimlendirebilir, yazdırabilir veya görüntüleyebilirsiniz. Web Sitesini veya burada yer alan herhangi bir İçeriği başka bir şekilde indiremez, kopyalayamaz, depolayamaz, değiştiremez, yeniden biçimlendiremez, yazdıramaz, görüntüleyemez, yayınlayamaz, iletemez, dağıtamaz, türev bir çalışma oluşturamaz, yeniden satamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanamazsınız.
Web Sitesinin İçeriğinden, materyalinden veya yazılımından kaynaklanan veya bunlarla ilgili hiçbir hak, unvan ve/veya menfaat, Web Sitesini kullanmanız sonucunda size devredilmiş veya edinilmiş sayılmaz. Web Sitesinde ve İçerikte yer alan tüm telif hakkı veya ticari marka bildirimlerini ve diğer bildirimleri kabul etmeyi ve bunlara uymayı kabul etmektesiniz. Tüm hakları dünya çapındaki tüm ülkelerde saklıdır.

2. Yasal Sorumluluk Sınırı
Bu Web Sitesi ve İçeriği "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadır. Bu Web Sitesinin herhangi bir şekilde kullanılmasının riski size aittir. Geçerli tüketici yasaları kapsamında belirli haklara sahip olabilirsiniz. Bu Kullanım Hüküm ve Koşulları, bu tür hakları etkilemez. PRADA, geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, kötü niyetli programlardan (virüsler, solucanlar veya Truva atları gibi) korunma veya zapta karşı teminatlar veya satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk zımni garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni tüm garanti koşullarını ve beyanlarını reddeder.
PRADA veya başka herhangi bir Prada Grubu şirketi, aşağıdakilerden kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, yan, mali veya mali olmayan zarardan (PRADA'ya bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, kâr veya gelir kaybından, veri veya programlamadan kaynaklanan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) hiçbir durumda (sözleşmeden kaynaklanan veya kaynaklanmayan herhangi bir temelde) sorumlu olmayacaktır:

(a) Web Sitesinden veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir bilgideki herhangi bir gecikme, yanlışlık, hata veya eksiklikten kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Web Sitesini kullanımınız,
(b) Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesinden yapılan herhangi bir işlem,
(c) İletişim hatası veya Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesi aracılığıyla erişilen herhangi bir bilginin iletilmesi veya teslimi ile ilgili diğer herhangi bir başarısızlık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web Sitesini herhangi bir nedenle kullanamamanız,
(d) Web Sitesi ile ilgili veya Web Sitesinde iletilen herhangi bir bilginin silinmesi, düzeltilmesi, zarar görmesi, kaybolması veya saklanmaması,
(e) Web Sitesi üzerinden veya Web Sitesi aracılığıyla elde edilen herhangi bir ürün veya hizmetin kullanımı,
(f) Web Sitesine yetkisiz erişim ve aktarımlarda veya verilerde yetkisiz değişiklik yapılması,
(g) herhangi bir üçüncü şahsın Web Sitesindeki beyanları veya davranışları veya 
(h) Web Sitesi ile ilgili diğer her türlü konu.

PRADA, bu Web Sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamak için her türlü çabayı gösterecektir, ancak bilgilerin eksiksiz, doğru ve sürekli güncel olduğunu ve Web Sitesinde herhangi bir kusur bulunmadığını veya bu tür kusurların düzeltileceğini kesinlikle garanti edemez.
PRADA veya PRADA tarafından bu amaç için yetkilendirilmiş başka bir şirket tarafından sağlanan veya sağlanabilecek herhangi bir ürün veya hizmete yapılan atıflar, söz konusu ürün veya hizmetin herhangi bir zamanda mevcut olacağına dair bir taahhüt anlamına gelmez. Bu tür ürünlerde veya hizmetlerde değişiklik veya iyileştirmeler herhangi bir zamanda haber verilmeksizin yapılabilir.
PRADA, Web Sitesini (veya herhangi bir bölümünü) herhangi bir zamanda, bildirimde bulunarak veya bulunmadan geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya durdurma hakkını saklı tutar. PRADA'nın Web Sitesinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulmasından dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.
Yürürlükteki yasaların sorumluluk reddine veya yukarıda belirtilen zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermemesi durumunda, söz konusu istisnalar ve sorumluluk reddi beyanları tamamen veya kısmen sizin için geçerli olmayabilir.

3. Gönderimler
Bu Web Sitesi aracılığıyla veya başka yollarla bize ifşa edilen veya gönderilen tüm tekliflerin, tasarımların, konseptlerin, fotoğrafların, belgelerin ve diğer öğelerin veya materyallerin (kişisel bilgileriniz hariç) (bundan böyle "Gönderimler" olarak anılacaktır) ne gizli ne de size özel olduğunu kabul etmektesiniz. PRADA'ya veya başka bir PRADA Grubu şirketine bir Gönderim yaparak, Gönderimle ilgili telif hakları da dahil olmak üzere tüm hakları, mülkiyeti ve menfaatleri PRADA Grubuna devredersiniz. PRADA Grubunun aşağıdakilerle ilgili hiçbir yükümlülüğü yoktur ve olmayacaktır: (i) herhangi bir Gönderimi gizli tutmak; (ii) size veya herhangi bir kişiye herhangi bir Gönderim veya bir Gönderim kullanımı için herhangi bir tazminat ödemek; (iii) herhangi bir Gönderiyi yanıtlamak veya onaylamak.
Yaptığınız hiçbir Gönderimin telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik veya diğer kişisel veya mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir üçüncü şahsın hakkını ihlal etmeyeceğini beyan ve garanti edersiniz.  Bir Gönderim yaparak, PRADA Grubunun bu Gönderimi reklam, promosyon, ürün geliştirme veya diğer ticari amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, size veya başka herhangi bir kişiye tazminat ödemeden herhangi bir amaçla kopyalama, yayınlama, dağıtma veya kullanma hakkına sahip olduğunu, ancak yükümlülüğünün olmadığını kabul etmektesiniz. Yaptığınız herhangi bir Gönderimin içeriğinden yalnızca siz sorumlusunuz ve sorumlu olmaya devam edeceksiniz.

4. Çerezler
Kullanıcı tercihlerine göre çevrimiçi reklam mesajlarının gönderilmesi de dahil olmak üzere, Web Sitesinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve hizmetimizi geliştirmek için çerezler ve diğer izleme araçları kullanılmaktadır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından İnternet'e (genellikle tarayıcınıza) erişmek için kullandığınız terminale gönderilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, daha sonraki ziyaretlerinizde bu web siteleri tarafından tanınmak için bilgisayarınızda veya cihazınızda saklanır.
Çoğu tarayıcı başlangıçta çerezleri kabul edecek şekilde ayarlanmıştır. Tüm çerezleri reddetmek veya yeni bir çerez gönderildiğinde sizi bilgilendirmek için tarayıcınızı istediğiniz zaman sıfırlayabilirsiniz. Ancak tüm çerezleri reddetmek, Web Sitesinin belirli işlevlerini kullanmanızı engelleyebilir.
Web Sitesinde hangi çerezlerin kullanıldığını, bunların nasıl devre dışı bırakılacağını ve/veya izin verilmeyeceğini bilmek veya daha fazla bilgi için Çerez Politikamıza bakın.

5. Gizlilik
PRADA, kullanıcılarının kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinin (topluca “Kişisel Veriler”) gizliliğini, bütünlüğünü ve güvenliğini korumanın önemini bilir. Genel olarak, Kişisel Verilerinizi sağlamadan Web Sitesine erişebilir ve göz atabilirsiniz. Ancak, örneğin bir satın alma siparişi verdiğinizde veya bir hesap oluşturduğunuzda, Web Sitesinin hizmetlerine, faaliyetlerine veya özelliklerine katılabilmeniz için bazı Kişisel Verileri bilerek ve özgürce sağlamanızın istenebileceği zamanlar olabilir. Bu Web Sitesi bölümlerini veya işlevlerini kullanmak amacıyla, istendiğinde Kişisel Verilerinizin işlenmesine onayınızı ifade eden ilgili gizlilik politikasını okumayı ve gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermeyi kabul etmektesiniz.
Daha fazla ayrıntı için lütfen Gizlilik Politikamıza bakın.

6. Diğer Web Sitelerine Bağlantılar
Web Sitesi, kendisine ait olmayan web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu web siteleri kendi kullanım hüküm ve koşullarını içerebilir ve bunlara tabi olabilir veya hiçbir hüküm ve koşul içermeyebilir. PRADA'nın bu web siteleri için hiçbir sorumluluğu yoktur ve bu bağlantıları yalnızca kullanıcılarının rahatlığı için sağlar. Bu tür bağlantılar, ortak marka anlaşmasının bir sonucu olarak logomuzu ve/veya stilimizi kullanabilecek reklamcılara, içerik sağlayıcılara veya diğer şirketlere olabilir. Bu tür web siteleri size kendi çerezlerini gönderebilir ve bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına aykırı bir şekilde bilgi toplayabilir ve bunları kullanabilir. Ayrıca, PRADA bu web sitelerini ve harici kaynakları kontrol edemez. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, PRADA bu web siteleri veya harici kaynaklardan sorumlu tutulamaz ve bu web siteleri ve harici kaynaklarda bulunan veya bunlardan ayrılan içerik, reklamlar, ürünler, hizmetler ve diğer materyaller için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Ayrıca, PRADA, bu web sitelerinde veya harici kaynaklarda bulunan içeriğin veya mal ve hizmetlerin kullanımından veya güvenilmesinden kaynaklanan gerçek veya iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz.

7. Kullanım hüküm ve koşullarının kabulü
Bu Web Sitesinde gezinerek, (a) bu Kullanım Hüküm ve Koşullarını kabul ettiğinizi; (b) Web Sitesini kullanımınız bu Kullanım Hüküm ve Koşullarına uygun olacağını beyan ve kabul edersiniz.

Son güncelleme: 1 Şubat 2023