İstek listeniz boş
Alışveriş sepetiniz boş

ÖN BİLGİLENDİRME,  CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

 


ÖN BİLGİLENDİRME

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca, aşağıdaki bölüm 2’de tanımlandığı şekliyle satıcı, işburada müşteriyi (bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır), www.prada.com internet sitesi aracılığıyla (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır), Prada markalı ürünün/ürünlerin (bundan sonra “Ürün(ler)” olarak anılacaktır) siparişine ilişkin olarak (bundan sonra “Sipariş” olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirmektedir.

1. Ürün’ün/Ürünler’in Temel Özellikleri

1.1. Ürün’ün/Ürünler’in temel özellikleri, Müşteri tarafından seçilen Ürünler’in yer aldığı özel bölümde (bundan sonra “Alışveriş Sepeti” olarak anılacaktır) temin edilmiştir. Sipariş’in Müşteri tarafından onaylanmasını takiben, Müşteri, fazla gecikmeden, satıcının Sipariş’i aldığını bildiren bir e-posta alacaktır (bundan sonra “Sipariş Onayı” olarak anılacaktır). Sipariş edilen Ürün’ün/Ürünler’in temel özellikleri, Sipariş Onayı’nda da mevcut bulunacaktır.

1.2. Sipariş’i onaylamadan önce seçilmiş olan Ürünler’i ve Sipariş’in toplam fiyatını görüntülemek için lütfen Alışveriş Sepeti’ni ziyaret ediniz.

2. Satıcı Hakkında Genel Bilgiler

Satıcı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, merkezi “Abdi İpekçi Cad. No.34 Şişli/İstanbul-Türkiye” adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 692357-0 numarası ile tescil edilmiş, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası 0733036270800010 olan ve Beyoğlu Kurumsal Vergi Dairesi’ne 7330362708 vergi numarası ile kayıtlı olan Prada Bosphorus Deri Mamüller Limited Şirketi’dir (bundan sonra “PRADA” olarak anılacaktır).

3. Satıcının İletişim Bilgileri

Müşteri, şikayet dahil Sipariş ile ilgili herhangi bir konuda şu adrese e-posta gönderebilir: client.service.eu@prada.com veya Prada Group E-ticaret Müşteri Hizmetleri ile Orobia 3, 20139 Milano, İtalya vasıtasıyla iletişime geçebilir veya +90 212 373 8880 numaramıza telefon edebilir.

4. Sipariş’teki Ürün’ün/Ürünler’in Toplam Fiyatı

Sipariş’teki Ürün’ün/Ürünler’in (bütün vergiler dahil) toplam fiyatı ve, varsa, gönderim, teslimat ve benzer ilave masraflar, Alışveriş Sepeti’nde temin edilecektir ve ayrıca Müşteri’ye gönderilen Sipariş Onayı’nda da bulunacaktır.

5. Ödeme Yöntemleri ve Ödeme Hakkında Bilgiler

5.1. PRADA sadece kredi kartı ve İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilen diğer ödeme yöntemlerini kabul eder.

5.2. Kredi kartı ödemeleri bakımından Müşteri, satın almada kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu ve satın alma anında girilen kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve varsa, güvenlik kodu gibi ilgili bütün verilerin doğruluğunu teyit ve beyan eder.

5.3. İşlem tutarı, Müşteri tarafından nihai Sipariş onay tuşuna (“Satın Al Tuşu”) basılarak Sipariş’in onaylandığı zaman ve (i) kredi kartı verilerinin doğrulanması ve (ii) Müşteri tarafından kullanılan kredi kartını veren şirketten ödeme talimatı onayının alınmasını takiben Müşteri’den tahsil edilir.

5.4. Yalnızca ön sipariş edilen ürünlerden (bundan sonra “Ön Sipariş Edilen Ürünler” olarak anılacaktır) veya kişiselleştirilmiş ürünlerden (bundan sonra “Kişiselleştirilmiş Ürünler” olarak anılacaktır) oluşan Siparişler’de ve Ön Sipariş Edilen Ürünler ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürünler’i de içeren Siparişler’de bütün Ürünler için toplam işlem tutarı tahsil edilecektir.

5.5. Diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla yapılan ödemeler için Müşteri, satın almada kullanılan hesabın sahibi olduğunu teyit ve beyan eder.

5.6. Satın alınan Ürünler, yalnızca Müşteri tarafından borçlu olunan tutarın usulüne uygun olarak ödenmesinden sonra gönderilir.

5.7. Herhangi bir sebeple borçlu olunan tutarların Müşteri’den tahsil edilememesi halinde, satış süreci kendiliğinden sona erecektir ve satış iptal edilecektir, ve bunu takiben Müşteri’ye bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.

5.8. Bir veya daha fazla Ürün’ün mevcut olmaması halinde, Müşteri bu konuda bilgilendirilecektir ve Müşteri Sipariş’i tamamıyla iptal etmemeye karar vermişse, mevcut olmayan Ürün’ün tutarı, aşağıda belirtildiği şekilde, “Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartlar”’ın 4’üncü maddesine (Ürün’ün Mevcudiyeti) hükümlerine uygun olarak PRADA tarafından Müşteri’ye iade edilecektir.

6. Teslimat ve Gönderim Kısıtlamaları hakkında Bilgi

6.1. Ürünler, PRADA tarafından yetkilendirilen kargo şirketi aracılığıyla Müşteri tarafından Sipariş formunda beyan edilen teslimat adresinde ilgili kişiye teslim edilecektir. Müşteri, Müşteri tarafından belirtilen adreste ve teslimat anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın, Müşteri’ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul eder. Teslimat anında Müşteri hazır bulunmasa dahi, PRADA teslim yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. Adreste teslim alacak herhangi birinin bulunmaması halinde, Müşteri kargo şirketi ile iletişime geçmekten ve buna göre teslimatı almaktan sorumlu olacaktır. Ürün’ün Müşteri dışında herhangi bir kişiye teslim edilmesi halinde, söz konusu kişinin teslimat yerinde bulunmaması veya söz konusu kişi tarafından Ürün’ün reddedilmesi de Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır. Ürün’ün Müşteri tarafından geç kabul edilmesinden kaynaklanan tüm zararlar ve Ürün’ün kargo şirketinde beklemesinden ve/veya kargonun PRADA’ya iadesinden kaynaklanan masraflar Müşteri tarafından yüklenilecektir.

6.2. Müşteri, İnternet Sitesi’nde, varsa, Sipariş’in tamamını bir gönderim olarak teslim alma seçeneği seçmiş olmadıkça, Ürünler, gönderime hazır olur olmaz Müşteri’ye ayrı sevkiyatlarla teslim edilecektir. Ürünler Müşteri tarafından Sipariş’te belirtilen adrese teslim edilecektir.

6.3. Güvenlik sebepleriyle PRADA, bir posta kutusunun adres olarak gösterildiği bir Sipariş’i işleme almayacaktır veya Sipariş’in alıcısı olan gerçek kişinin ve ilgili adresin saptanmasına olanak vermeyen herhangi bir Sipariş’i kabul etmeyecektir.

6.4. Müşteri tarafından beyan edilen teslimat yerinde kargo şirketinin bir şubesinin bulunmaması halinde, PRADA Müşteri ile iletişime geçecek ve Ürün’ün nereye teslim edilmesi gerektiğini teyit edecektir. Müşteri söz konusu bilgiyi PRADA’ya vermediği sürece, PRADA geç teslimatlardan sorumlu olmayacaktır.

6.5. İnternet Sitesinde satışa sunulan Ürünler, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adreslere teslim edilebilirler. Türkiye Cumhuriyeti dışına teslimat içeren herhangi bir Sipariş, Sipariş’in işleme alınması üzerine otomatik reddedilecektir.

6.6. Belli Ürün tipleri için öngörülenler hariç olmak üzere, Müşteri, Ürün başına azami 4 adet parça olması şartıyla bir veya daha fazla Ürün satın alabilir. PRADA, İnternet Sitesi aracılığıyla satın alınabilecek Ürünler’in sayısındaki sınırlamalarda herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

6.7. Müşteri’ye gönderim masraflar uygulanacak olması halinde, söz konusu masraflar, Sipariş’in doldurulmasının tamamlanması üzerine açıkça ve diğer herhangi bir masraf veya giderden ayrı olarak ve Satın Al Tuşu’na basılmadan önce belirtilecektir.

6.8. Halihazırda yürürlükte olan uygulanacak kanunlara uygun olarak, PRADA’nın satın alınmış Ürünler’i teslim etmekle yükümlü olduğu süre, mücbir sebep halleri haricinde Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’nın akdedildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

6.9. İlgili Sipariş’in Ön Sipariş Edilen Ürünler ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürünler’i içerdiği her bir durumda, teslim tarihi 30 günden daha uzun olacaktır ve PRADA, bu Ürünler’i, Müşteri’ye Ürün’ün tarif edildiği sayfada gösterildiği şekilde Müşteri ile mutabık kalınmış tahmini teslim tarihlerinde veya tahmini teslim süresi içinde teslim edecektir.

6.10. PRADA’nın sipariş edilen Ürünler’i yukarıdaki süre içinde teslim etmemesi halinde, PRADA, Müşteri’ye, Müşteri’nin daha sonraki bir tarihte Ürün’ün teslim edilmesini veya Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları feshetmek isteyip istemediğini soracaktır. Müşteri’nin Ürün’ü almayı tercih etmesi halinde, PRADA, halihazırda yürürlükte olan uygulanacak kanunlara uygun olarak, söz konusu Ürünler’i duruma uygun ek bir süre içinde teslim edecektir.

6.11. Her halükarda Müşteri, sipariş edilen Ürün belirtilen ek süre içinde teslim edilmezse derhal Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’nı feshetme hakkına sahiptir.

6.12. PRADA, Ürünler’in teslimata hazır olmasına göre Sipariş’i birden çok gönderime bölme hakkına sahip olacaktır ve Müşteri, İnternet Sitesi’nde, varsa Sipariş’i bir bütün olarak alma seçeneğini seçmiş olmadıkça, Ürünler’i, gönderilmeye hazır olmaları üzerine ayrı ayrı teslim alacaktır.

6.13. Satın alınan Ürün gönderilir gönderilmez Müşteri’nin Sipariş’te belirtilen adresine bir e-posta gönderilecektir. Söz konusu e-posta, gönderim takip kodu ve, Müşteri’nin yetkili kargo şirketi tarafından teslimatı gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak sağlayan özel bir bağlantıyı içerecektir.

6.14. PRADA’nın Müşteri Hizmetleri, teslimat ile ilgili herhangi olası bir problem için gerekli desteği sağlayacaktır. Müşteriler şu e-mail adresinden PRADA’nın Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirler: client.service.eu@prada.com.

6.15. Kargo ile teslimata alternatif olarak, Müşteriler, ilgili Sipariş’in herhangi bir Ön Sipariş Edilen Ürün ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürün içermemesi şartıyla, satın alınan Ürünler’i, satın alma sırasında İnternet Sitesi üzerinden seçilebilecek bir mağazadan doğrudan teslim almayı talep edebilirler. Müşteri’nin, Ürün’ün teslim alınmaya hazır olduğuna dair kendisini bilgilendiren e-postayı almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde Ürünler’i teslim almaması halinde, satış PRADA tarafından iptal edilebilir. Bu durumda, Müşteri, e-posta ile söz konusu iptale ilişkin olarak bilgilendirilecektir ve halihazırda ödenmiş olan tutarlar iade edilecektir.

6.16. Müşteri, Ürünler’i, kendisi veya Müşteri tarafından tayin edilen ve kargo şirketi dışında bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı andan itibaren Ürün’deki zarar veya hasar riskini üstlenecektir.

6.17. Diğer yandan, Ürün’deki zarar veya hasarın, Ürün’ün Müşteri’nin veya Müşteri tarafından tayin edilen bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak eline geçmesinden önce gerçekleşmesi halinde, PRADA, halihazırda ödenmiş olan tutarları Müşteri’ye iade edecektir.

7. Cayma hakkının kullanımının şartları, süresi, usulü, bildirimi hakkında bilgi, yasal istisnalar sebebiyle cayma hakkının kullanılamayacağı hallerde, Müşteri’nin cayma hakkından yararlanamayacağı bilgisi veya Müşteri’nin cayma hakkını kullanmayacağı durumlar

7.1. Müşteri, Kişiselleştirilmiş Ürünler hariç olmak üzere, Ürünler’in teslim edilmesi veya mağazadan teslim alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep olmaksızın Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’ndan cayma hakkına sahiptir. Ancak, Müşteri cayma hakkını, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’nın akdedilmesinden itibaren de kullanabilir. Bölünmüş Siparişler açısından ilgili süre, en son Ürün’ün teslim edildiği veya mağazadan teslim alındığı gün başlar.

7.2. Müşteri, uygulanacak hukuka uygun olarak, müteakip kalemlerin herhangi birinin tesliminde cayma hakkını kullanamaz: (i) aşağıda Madde 7.18’de daha detaylı şekilde belirtilen Kişiselleştirilmiş Ürünler gibi Müşteri’nin talebine veya kişisel ihtiyaçlarına dayalı olarak hazırlanmış olan Ürünler; (ii) ambalaj, bant, mühür ve paket gibi koruyucu unsurları açılmış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan olan Ürünler; (iii) teslimattan sonra diğer Ürünler ile karışmış olan, doğası gereği ayrılamayan Ürünler; (iv) teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri.

7.3. Müşteriler, cayma hakkını kullanmak için, yazılı olarak Orobia 3, 20139 Milano, İtalya adresi vasıtasıyla veya client.service.eu@prada.com e-posta aracılığıyla Prada Group E-ticaret Müşteri Hizmetleri’ne cayma hakkının kullanımı hakkında bir bildirimde bulunabilirler veya İnternet Sitesi’nin “İadeler” bölümünde veya, ilgili Müşteri İnternet Sitesi’ne üye ise, doğrudan “Hesabım” bölümünde bulunan özel formu kullanabilirler ve özel formu İnternet Sitesi üzerinden gönderebilirler. PRADA söz konusu formu İnternet Sitesi üzerinden alınca, derhal Müşteri’ye cayma talebinin alındığına ilişkin e-posta gönderecektir. Bu amaçla, Müşteriler’in (i) gerekli bilgilerle çevrimiçi formu doldurmaları, (ii) pakette bulunan iade adresini içeren etiketi pakete yapıştırmaları, (iii) PRADA’ya, client.service.eu@prada.com’a adresi, telefon numarasını ve paketin seçilen teslim alınma tarihini (söz konusu tarih kargo şirketi tarafından teyit edilecektir) belirten bir e-posta göndermek suretiyle, Ürün’ü Müşteri’ye teslim eden yetkili kargo şirketine cayma talebinde bulunmaları gere kir.

7.4. Ürün iadeleri için talimatları içeren bir form, satın alınan ürünleri içeren her pakette yer alacaktır.

7.5. Müşteri’nin bir önceki paragrafta düzenlenen prosedüre uyması halinde, PRADA tarafından tayin edilen kargo şirketi, iade edilecek Ürünler’i içeren paketi, Müşteri’ye hiçbir ücret doğmaksızın teslim alacaktır.

7.6. Diğer yandan, Müşteri söz konusu prosedüre uymazsa, iade masrafları ve teslimattaki zarar, hırsızlık, hasar veya gecikmeden sorumluluk Müşteri tarafından üstlenilecektir.

7.7. Müşteri’nin PRADA ile client.service.eu@prada.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçmesi üzerine de Ürünler’in iade edilmesi gereken adres Müşteri’ye bildirilebilir.

7.8. Müşteri, ilgili cayma hakkını kullanmış olduğu Ürünler’i, fazla bir gecikme olmaksızın ve, her halükarda, cayma hakkının kullanımının PRADA’ya bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde geri göndermeyi taahhüt eder.

7.9. Ürünler’in teslim edildikleri ile aynı şartlarda iade edilmeleri zorunludur. Bu sebeple, Müşteri’nin, Ürünler’in sağlam ve tam olmalarını, hiçbir şekilde kullanılmamış, yıpranmamış veya hasar görmemiş olmalarını, ve orijinal ambalajında ve teslim alındıkları bütün etiketleri taşıyacak şekilde iade edilmelerini sağlaması zorunludur. Ürün’ün bir güvenlik etiketi ile temin edilmiş olması halinde, orijinal güvenlik etiketinin çıkartılmış, kırılmış veya hasar görmüş olması halinde bu Ürün’ün iadesi kabul edilmeyecektir. Ayrıca selofan kaplaması ve orijinal ambalajı açılmışsa, hasar görmüşse, değiştirilmişse veya kaldırılmışsa, güvenlik ve hijyen-sağlık sebepleriyle parfümlerin iade edilemeyeceği işburada Müşteri’ye bildirilmektedir. PRADA, cayma hakkının kullanımı için Ürünler’in esaslı ölçüde bütünlüğünün temel bir gereksinim olması sebebiyle, iade edilen her Ürün’ün ambalajını ve durumunu kontrol edecektir.

7.10. PRADA satın alınmış Ürün’ün hasar görmüş, kalitesi bozulmuş, lekelenmiş olması halinde veya Müşteri tarafından mahiyetini ve özelliklerini tespit etmek için kesin surette gerekli olan doğrulama amacı dışında kullanılmış olduğu tartışmasız bir biçimde görünen Ürünler’in iadesini reddetme hakkını saklı tutar.

7.11. İadenin reddedilmesi halinde PRADA, Müşteri’ye spesifik bir e-posta bildiriminde bulunacaktır ve bu nedenle Müşteri tarafından ödenen tutarı geri yatırmayacaktır ve ayrıca PRADA, Müşteri’nin davranışına atfedilebilir olan herhangi bir zarar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

7.12. PRADA, işbu Madde 7 uyarınca iade PRADA tarafından reddedilmiş olmadıkça, iade edilmiş Ürünler’in karşılığı tutarları fazla bir gecikme olmaksızın ve her halükarda, PRADA’nın, Müşteri’nin cayma hakkını kullandığından haberdar olduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. PRADA’nın tutarları ilgili bankaya iade etmesini takiben, PRADA, bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır ki bu süreç, PRADA’nın kontrolünde olmayan bağımsız bir süreçtir.

7.13. Her halükarda PRADA, Ürün’ün teslim alınması ve doğrulanması veya Müşteri’nin Ürün’ü usulüne uygun ve sağlam durumda iade etmiş olduğunu kanıtlamasından hangisi daha önce gerçekleşirse o tarihe kadar iade ödemesini bekletme hakkını saklı tutar.

7.14. Müşteri tarafından açıkça başka bir yöntem kabul edilmiş olmadığı sürece ve iade ödemesinin sonucunda bir masraf oluşmaması şartıyla, bahsi geçen iade ödemesi, satın almada kullanılan ödeme yöntemi ile aynı yöntemle Müşteri’ye yapılacaktır.

7.15. PRADA, e-posta ile Müşteri’yi tutarın iadesi hakkında bilgilendirecektir.

7.16. Müşteri’nin PRADA tarafından sunulan standart teslimattan ayrı bir teslimat yöntemini özellikle seçmiş olması halinde, PRADA Ürünler’in teslim masraflarını geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.

7.17. Bu bölüm uyarınca Ürünler’in iadesine, sadece İnternet Sitesi üzerinden satın almalara ilişkin olarak izin verilir.

7.18. Kişiselleştirilmiş Ürünler’in, kalıcı olarak değiştirilmiş ve özellikle Müşteri için kişiselleştirilmiş ürünler olduğu ve hiçbir şekilde orijinal üretildiği hale geri döndürülemeyeceği dikkate alındığında, Kişiselleştirilmiş Ürünler’e ilişkin olarak Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre, bu Madde 7’de yer alan hükümler Kişiselleştirilmiş Ürünler’e uygulanmayacaktır, Kişiselleştirilmiş Ürünler’in cayma hakkından hariç tutulması, “Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartlar” ‘ın 9’uncu maddesinde (Ürün Uygunluğu) öngörülen yasal garantilerin söz konusu Ürünler’e de uygulanmasını etkilemeyecektir. 

8. Uyuşmazlık Halinde Başvurular Hakkında Bilgi

İşburada düzenlenen Sipariş’ten kaynaklanan bir uyuşmazlık halinde, Müşteri, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınıra kadar olan şikayetler ve müracaatlarda tek yetkili olan Tüketici Hakem Heyetleri’ne; veya, söz konusu parasal sınırı aşan herhangi bir şikayetler ve müracaatlarda tek yetkili olan Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri’ne başvurabilir.


CAYMA HAKKINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Müşteri, Kişiselleştirilmiş Ürünler hariç olmak üzere, Ürünler’in teslim edilmesi veya mağazadan teslim alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep olmaksızın Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’ndan cayma hakkına sahiptir. Ancak, Müşteri cayma hakkını, Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartları’nın akdedilmesinden itibaren de kullanabilir. Bölünmüş Siparişler açısından ilgili süre, en son Ürün’ün teslim edildiği veya mağazadan teslim alındığı gün başlar.

2. Müşteri, uygulanacak hukuka uygun olarak, müteakip kalemlerin herhangi birinin tesliminde cayma hakkını kullanamaz: (i) aşağıda Madde 18’de daha detaylı şekilde belirtilen Kişiselleştirilmiş Ürünler gibi Müşteri’nin talebine veya kişisel ihtiyaçlarına dayalı olarak hazırlanmış olan Ürünler; (ii) ambalaj, bant, mühür ve paket gibi koruyucu unsurları açılmış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünler; (iii) teslimattan sonra diğer Ürünler ile karışmış olan, doğası gereği ayrılamayan Ürünler; (iv) teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri.

3. Müşteriler, cayma hakkını kullanmak için, yazılı olarak Orobia 3, 20139 Milano, İtalya adresi vasıtasıyla veya client.service.eu@prada.com e-posta aracılığıyla Prada Group E-ticaret Müşteri Hizmetleri’ne cayma hakkının kullanımı hakkında bir bildirimde bulunabilirler veya İnternet Sitesi’nin “İadeler” bölümünde veya, ilgili Müşteri İnternet Sitesi’ne üye ise, doğrudan “Hesabım” bölümünde bulunan özel formu kullanabilirler ve özel formu İnternet Sitesi üzerinden gönderebilirler. PRADA söz konusu formu İnternet Sitesi üzerinden alınca, derhal Müşteri’ye cayma talebinin alındığına ilişkin e-posta gönderecektir. Bu amaçla, Müşteriler’in (i) gerekli bilgilerle çevrimiçi formu doldurmaları, (ii) pakette bulunan iade adresini içeren etiketi pakete yapıştırmaları, (iii) PRADA’ya, client.service.eu@prada.com’a, adresi, telefon numarasını ve paketin seçilen teslim alınma tarihini (söz konusu tarih kargo şirketi tarafından teyit edilecektir) belirten bir e-posta göndermek suretiyle, Ürün’ü Müşteri’ye teslim eden yetkili kargo şirketine cayma talebinde bulunmaları gerekir.

4. Ürün iadeleri için talimatları içeren bir form, satın alınan ürünleri içeren her pakette yer alacaktır.

5. Müşteri’nin bir önceki paragrafta düzenlenen prosedüre uyması halinde, PRADA tarafından tayin edilen kargo, iade edilecek Ürünler’i içeren paketi, Müşteri’ye hiçbir ücret doğmaksızın teslim alacaktır.

6. Diğer yandan, Müşteri söz konusu prosedüre uymazsa, iade masrafları ve teslimattaki zarar, hırsızlık, hasar veya gecikmeden sorumluluk Müşteri tarafından üstlenilecektir.

7. Müşteri’nin PRADA ile client.service.eu@prada.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçmesi üzerine de Ürünler’in iade edilmesi gereken adres Müşteri’ye bildirilebilir.

8. Müşteri, ilgili cayma hakkını kullanmış olduğu Ürünler’i, fazla bir gecikme olmaksızın ve, her halükarda, cayma hakkının kullanımının PRADA’ya bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde geri göndermeyi taahhüt eder.

9. Ürünler’in teslim edildikleri ile aynı şartlarda iade edilmeleri zorunludur. Bu sebeple, Müşteri’nin, Ürünler’in sağlam ve tam olmalarını, hiçbir şekilde kullanılmamış, yıpranmamış veya hasar görmemiş olmalarını, ve orijinal ambalajında ve teslim alındıkları bütün etiketleri taşıyacak şekilde iade edilmelerini sağlaması zorunludur. Ürün’ün bir güvenlik etiketi ile temin edilmiş olması halinde, orijinal güvenlik etiketinin çıkartılmış, kırılmış veya hasar görmüş olması halinde bu Ürün’ün iadesi kabul edilmeyecektir. Ayrıca selofan kaplaması ve orijinal ambalajı açılmışsa, hasar görmüşse, değiştirilmişse veya kaldırılmışsa, güvenlik ve hijyen-sağlık sebepleriyle parfümlerin iade edilemeyeceği işburada Müşteri’ye bildirilmektedir. PRADA, cayma hakkının kullanımı için Ürünler’in esaslı ölçüde bütünlüğünün temel bir gereksinim olması sebebiyle, iade edilen her Ürün’ün ambalajını ve durumunu kontrol edecektir.

10. PRADA, satın alınmış Ürün’ün hasar görmüş, kalitesi bozulmuş, lekelenmiş olması halinde veya Müşteri tarafından mahiyetini ve özelliklerini tespit etmek için kesin surette gerekli olan doğrulama amacı dışında kullanılmış olduğu tartışmasız bir biçimde görünen Ürünler’in iadesini reddetme hakkını saklı tutar.

11. İadenin reddedilmesi halinde PRADA, Müşteri’ye spesifik bir e-posta bildiriminde bulunacaktır ve bu nedenle Müşteri tarafından ödenen tutarı geri yatırmayacaktır ve ayrıca PRADA, Müşteri’nin davranışına atfedilebilir olan herhangi bir zarar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

12. PRADA, iade PRADA tarafından reddedilmiş olmadıkça, iade edilmiş Ürünler’in karşılığı tutarları fazla bir gecikme olmaksızın ve her halükarda, PRADA’nın, Müşterinin cayma hakkını kullandığından haberdar olduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. PRADA’nın tutarları ilgili bankaya iade etmesini takiben, PRADA, bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır ki bu süreç, PRADA’nın kontrolünde olmayan bağımsız bir süreçtir.

13. Her halükarda PRADA, Ürün’ün teslim alınması ve doğrulanması veya Müşteri’nin Ürün’ü usulüne uygun ve sağlam durumda iade etmiş olduğunu kanıtlamasından hangisi daha önce gerçekleşirse o tarihe kadar iade ödemesini bekletme hakkını saklı tutar.

14. Müşteri tarafından açıkça başka bir yöntem kabul edilmiş olmadığı sürece ve iade ödemesinin sonucunda bir masraf oluşmaması şartıyla, bahsi geçen iade ödemesi, satın almada kullanılan ödeme yöntemi ile aynı yöntemle Müşteri’ye yapılacaktır.

15. PRADA, e-posta ile Müşteri’yi tutarın iadesi hakkında bilgilendirecektir.

16. Müşteri’nin PRADA tarafından sunulan standart teslimattan ayrı bir teslimat yöntemini özellikle seçmiş olması halinde, PRADA Ürünler’in teslim masraflarını geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.

17. Bu bölüm uyarınca Ürünler’in iadesine, sadece İnternet Sitesi üzerinden satın almalara ilişkin olarak izin verilir.

18. Kişiselleştirilmiş Ürünler’in, kalıcı olarak değiştirilmiş ve özellikle Müşteri için kişiselleştirilmiş ürünler olduğu ve hiçbir şekilde orijinal üretildiği hale geri döndürülemeyeceği dikkate alındığında, Kişiselleştirilmiş Ürünler’e ilişkin olarak Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre, bu Madde 7’de yer alan hükümler Kişiselleştirilmiş Ürünler’e uygulanmayacaktır, Kişiselleştirilmiş Ürünler’in cayma hakkından hariç tutulması, “Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Genel Hüküm ve Şartlar”ın 9’uncu maddesinde (Ürün Uygunluğu) öngörülen yasal garantilerin söz konusu Ürünler’e de uygulanmasını etkilemeyecektir. 


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE GENEL HÜKÜM VE ŞARTLAR

1. Taraflar

Bu mesafeli satış sözleşmesi ve genel hüküm ve şartlar (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır ve, Ön Bilgilendirme ve Cayma Hakkına İlişkin Bilgiler ile birlikte, bundan sonra beraber “Genel Sözleşme” olarak anılacaklardır), (aşağıda tanımlandığı şekliyle) Müşteri ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş ve varlığını sürdürmekte olan, merkezi “Abdi İpekçi Cad. No.34 Şişli/İstanbul-Türkiye”adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 692357-0 numarası ile tescil edilmiş, MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) numarası 0733036270800010 olan ve Beyoğlu Kurumsal Vergi Dairesi’ne 7330362708 vergi numarası ile kayıtlı olan Prada Bosphorus Deri Mamüller Limited Şirketi (bundan sonra “PRADA” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır.

2. Sözleşme’nin Konusu

Bu Sözleşme’nin konusu, (aşağıda tanımlandığı şekliyle) Müşteri tarafından www.prada.com internet sitesi aracılığıyla (bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) sipariş edilen Prada markalı ürünlerin (bundan sonra “Ürünler” olarak anılacaktır) satışı ve teslimi ve işbu İnternet Sitesi’nde Müşteri tarafından verilen söz konusu siparişlere (bundan sonra “Sipariş” olarak anılacaktır) uygulanacak hüküm ve şartlar ile ilgilidir.

3. Genel İlkeler

3.1. Bu Sözleşme tarafından düzenlenen uzaktan satış hizmetinin kullanımı, münhasır olarak tüketicilere (bundan sonra ayrı ayrı birer “Müşteri” veya beraber “Müşteriler” olarak anılacaklardır), diğer bir deyişle yürütülebilecek iş, girişim, zanaat faaliyetleri veya profesyonel faaliyetler ile ilişkili amaçlarla hareket etmeyen, 18 yaşından büyük (veya, daha küçükse, yasal temsilcisi tarafından yetkilendirilmiş olan) gerçek kişilere mahsustur.

3.2. Müşteriler tarafından İnternet Sitesi’nde satın alınan Ürünler’in herhangi bir ticari veya profesyonel amaçla yeniden satışı veya devri açıkça yasaklanmıştır.

3.3. İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürünler, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki bir adrese teslim edilebilir.

3.4. İnternet Sitesi aracılığıyla işbu Sözleşme’yi imzalamak için kullanılan diller Türkçe ve İngilizce’dir. Metinler arasında bir çelişki olması halinde, Türkçe versiyon geçerli olacaktır.
İnternet Sitesi’ndeki işbu Sözleşme, halihazırda yürürlükte olan uygulanacak kanunlara uygun olarak, Müşteriler’in bilgisi, saklaması ve çoğaltması/kopyalaması amaçlarıyla yayınlanmaktadır.

3.5. Ürünler’in satın alınması münhasır olarak İnternet Sitesi’nde yayınlanan ve ilgili satın alma sırasında yürürlükte olan Sözleşme’ye tabidir.

4. Ürün’ün Mevcudiyeti

4.1. Müşteri, PRADA tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan Ürünler’in sınırlı sayıda olduğunu ve bu sebeple, PRADA’nın satın alma anında Ürünler’in mevcudiyetini kontrol etmeye ihtiyaç duyacağının farkında olduğunu kabul eder.

4.2. Zaman zaman, bazı Ürünler’in mevcudiyeti bulunmayabilir. Bu durumlarda, PRADA derhal e-posta ile (ve her halükarda aşağıda belirtilen süreler içinde) Müşteri’yi, Müşteri tarafından verilen Sipariş’in iptal edilmiş olduğuna dair bilgilendirir ve bu durumda PRADA, Müşteri tarafından PRADA’ya ödenmiş olan tutarları, takip eden 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. Müşteri, bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden PRADA’nın sorumlu olmayacağını ve bu sürecin, PRADA’nın kontrolünde olmayan bağımsız bir süreç olduğunu kabul eder.

4.3. Sipariş’in sadece kısmen mevcut olması halinde, Müşteri bunun hakkında derhal bilgilendirilecektir. Ancak, Müşteri, İnternet Sitesi’nde, varsa Sipariş’i bir bütün olarak alma seçeneğini seçmiş olmadıkça, Müşteri, sadece mevcut olan Ürünler’i almayı kabul ve beyan eder. Bu durumda Müşteri’ye, mevcut olan Ürünler’i almak istediği veya Sipariş’i tamamen iptal etmek isteyip istemediği sorulacaktır.

4.4. PRADA İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürünler’i herhangi bir zamanda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Satın Alma Süreci

5.1. İnternet Sitesi’nde satışa sunulan her bir Ürün, Ürün’ün fotoğraflarını, birim fiyatını, renklerini ve (uygulanabilir ise) bedenlerini gösteren özel bağlantı takip edilerek görüntülenebilir. İlgili özel bağlantı, henüz gönderilmeye hazır olmadığı için İnternet Sitesi’nde açıkça “Ön Sipariş” ile veya “Ön Sipariş Edilen Ürün” ile veya “Kişiselleştirilmiş Ürünler” ile işaretlenmiş olan Ürünler için ayrıca ilgili tahmini teslim tarihini de gösterecektir.

5.2. Müşteri, belirli tip Ürünler için aksi belirtilen haller hariç olmak üzere, Ürün başına azami 4 adet parça olmak üzere, bir veya daha fazla Ürün satın alabilir. PRADA İnternet Sitesi üzerinden alınabilecek Ürünler’in adedine ilişkin sınırlamaları herhangi zamanda değiştirme hakkını saklı tutar.

5.3. Müşteri tarafından seçilen Ürünler özel bir bölümde yer alacaktır (bundan sonra “Alışveriş Sepeti” olarak anılacaktır.).

5.4. Ürünler’i açıkça gösteren dijital formattaki bir veya daha fazla fotoğraf ile beraber, (uygulanabilir ise) ölçüler veya bedenler de dahil olmak üzere Ürünler’in tarifi, (vergiler de dahil) Ürün’ün/Ürünler’in fiyatları ve uygulanacak tüm ilave masraflar Müşteri’nin Alışveriş Sepeti’nde bulunacaktır.

5.5. Her ne kadar PRADA, İnternet Sitesi’nde gösterilen fotoğrafların orijinal ürünleri doğru bir şekilde yansıtmasını sağlamak için sürekli olarak adımlar atsa da, Müşteri tarafından kullanılan cihazın teknik özellikleri ve renk çözünürlüğü sebebiyle bazı farklılıklar olabilir.  Dolayısıyla PRADA, yukarıda belirtilen teknik nedenlerden kaynaklanması durumunda İnternet Sitesi’nde gösterilen Ürünler’in grafik betimlemelerindeki olası eksikliklerden sorumlu olmayacaktır.

5.6. Seçilen Ürünler’i ve siparişin toplam fiyatını görmek için lütfen Alışveriş Sepeti sayfasını ziyaret ediniz.

5.7. İlgili Sipariş’i onaylamadan önce Müşteri’nin, Alışveriş Sepeti’nin içeriğinin doğruluğunu kontrol etmesi ve Sipariş formunu İnternet Sitesi’nde verilen talimatlara uygun olarak doldurması gerekmektedir.  

5.8. Sipariş’i onaylamadan önce, Müşteri işburada Alışveriş Sepeti’ni kontrol ettiğini ve PRADA tarafından İnternet Sitesi’nde erişilir kılınan gizlilik politikası beyanının hüküm ve şartları ile ve diğer hususların yanı sıra (i) Ürün’ün temel niteliklerini, (ii) Satıcı’nın unvanı ve MERSİS numarası, (iii) vergiler de dahil Ürün’ün toplam fiyatını, Ürün’ün fiyatı önceden hesaplanamıyorsa hesaplama usulünü, varsa, tüm nakliye, teslim veya benzer masraflar gibi ek masrafları, ve bu masraflar önceden hesaplanamıyorsa Müşteri’nin ek masraflar ödemesi gerekebileceği bilgisini, (iv) Müşteri’nin cayma hakkının olduğu durumlarda cayma hakkının kullanılmasına uygulanacak şartları, cayma hakkının kullanılabileceği süreyi, cayma hakkının kullanılma usulünü ve Ürünler’in iadesi için PRADA tarafından atanan taşıyıcıya ilişkin bilgiyi (v) hukuki istisnalar sebebiyle cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, Müşteri’nin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgiyi, (vi) herhangi bir gönderim kısıtlamasının uygulanıp uygulanmadığını ve kabul edilen ödeme yöntemlerini de içeren Ön Bilgilendirme’nin usulüne uygun olarak tarafına sunulduğunu ve bunu dikkate almış olduğunu kabul eder. Müşteri Sipariş’in sadece Genel Sözleşme ve gizlilik politikası beyanı Müşteri tarafından kabul edilirse onaylanabileceğini kabul eder.

5.9. Satın alma süreci, Müşteri’nin ilgili nihai Sipariş onay tuşuna (bundan sonra “Satın Al Tuşu” olarak anılacaktır) basması ve böylece doğrudan PRADA’ya iletilecek olan Siparişi’ni doğrulamasıyla tamamlanır.

5.10. Satın Al Tuşu’na basılmasından sonra Sipariş’in içeriği Müşteri tarafından değiştirilemez.

5.11. Satın alma sürecinin sonunda Genel Sözleşme Müşteri’nin e-posta adresine gönderilecektir ve Müşteri’nin söz konusu Genel Sözleşme’yi kaydetmesi veya çıktısını alması tavsiye edilmektedir.

5.12. Satın alma süreci tam olarak tamamlanmalıdır; bunun yapılmaması Sipariş’in PRADA’ya iletilememesine yol açar.

5.13. Her bir Sipariş ve Müşteri’nin satın alma için gerekli olan verileri, sağlanmış oldukları süre boyunca ve halihazırda yürürlükte olan uygulanan kanunlara uygun olarak PRADA tarafından saklanacaktır.

5.14. Müşteri’nin verilerinin satın alma dışında başka bir amaç için kullanımı İnternet Sitesi’nde yayımlanan “Gizlilik Politikası Beyanı”nda belirtilen şartlar uyarınca ilgili Müşteri’nin ayrı olarak verilmiş açık iznine tabi olacaktır.

5.15. İnternet Sitesi’nin ayrılmış alanında oturum açmak için kaydolmuş olan Müşteriler, söz konusu alanda oturum açarak ve “Siparişlerim” sayfasına erişerek Siparişleri’nin durumunu kontrol edebilirler.

5.16. Müşteri, İnternet Sitesi’ne girilen veya satın alma anında diğer bir şekilde kullanılan bilgilerin doğruluğundan ve gerçeğe uygunluğundan sorumlu olduğunu bilmektedir.

5.17. Müşteri, İnternet Sitesi üzerinden ayrıca:

- Seçili Ürünler için, söz konusu Ürünler’in ticari lansmanından veya dağıtımından ve pazara sunulmasından önce ön sipariş verebilme ve
- İnternet Sitesi’nde belirtilen yöntemler uyarınca kaldırılamayan özelleştirmeler ekleyerek kalıcı olarak kişiselleştirmek istediği Ürünler’i sipariş verebilme

olanağının olduğunu bilmektedir.

5.18. Müşteri söz konusu Ürünler’in ilgili Sipariş’in verildiği anda teslimata henüz hazır olmadığını kabul eder. Müşteri tarafından ön sipariş verilebilen Ürünler, İnternet Sitesi’nde “Ön Sipariş” veya “Ön Sipariş Edilen Ürün” ifadeleri ile açıkça tanımlanmış ve işaretlenmiştir ve Müşteri tarafından kişiselleştirilebilen Ürünler İnternet Sitesi’nde “Kişiselleştirilmiş Ürünler” ifadesi ile açıkça tanımlanmış ve işaretlenmiştir.

5.19. Müşteri, bir Ürün için ön sipariş verirse ve/veya bir Kişiselleştirilmiş Ürün sipariş ederse, Ön Sipariş Edilen Ürün ve Kişiselleştirilmiş Ürün o anda gönderilmeye hazır olması bile, İnternet Sitesi’nde belirtilen ve Alışveriş Sepeti bölümünde gösterilen ilgili ücretin önceden, Müşteri tarafından Sipariş’in onaylanması anında Müşteri’den tahsil edileceğini kabul ve beyan eder.

5.20. Ön Sipariş Edilen Ürün ve Kişiselleştirilmiş Ürün, Ürün sayfasının tanımında belirtilen ilgili tahmini tarihte Müşteri’ye teslim edilecektir.

5.21. Müşteri tarafından gönderilen Sipariş’in halihazırda mevcut olan Ürünler’e ilave olarak bir veya daha fazla Ön Sipariş Edilen Ürün ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürün içermesi durumunda, söz konusu Ön Sipariş Edilen Ürünler ve Kişiselleştirilmiş Ürünler Ürün sayfalarının tanımında belirtilen tahmini teslimat tarihlerinde teslim edilecek olsa bile, söz konusu Sipariş ile ilgili olan tüm ilgili ücretler önceden, Müşteri tarafından Sipariş’in onaylanması anında Müşteri’den tahsil edilecektir.

5.22. Ön Sipariş Edilen Ürünler’in ve Kişiselleştirilmiş Ürünler’in ödemesine, teslimatına ve onayına ilişkin ek açıklamalar aşağıda ilgili bölümlerde yer almaktadır.

5.23. Müşteri, Ön Sipariş Edilen Ürünler ve Kişiselleştirilmiş Ürünler için özellikle belirtilen hususlar dışında, bu Sözleşme’nin diğer maddelerinin de Ön Sipariş Edilen Ürünler’e ve Kişiselleştirilmiş Ürünler’e de uygulanacağını kabul ve beyan eder.

6. Sözleşme’nin Akdedilmesi

6.1. Sipariş’in onaylanması üzerine, Sipariş işleme alınmak için PRADA’ya iletilir ve artık daha fazla değiştirilemez.
Müşteri tarafından verilen Sipariş sadece, satın alma süreci İnternet Sitesi tarafından herhangi bir hata bildirilmeksizin usulüne uygun olarak tamamlanmışsa PRADA tarafından işleme alınacaktır.

6.2. Müşteri, Sipariş’i verdikten sonra fazla bir gecikme olmaksızın PRADA’nın Sipariş’i aldığını onaylayan bir e-posta (bundan sonra “Sipariş Onayı” olarak anılacaktır) alacaktır. Söz konusu Sipariş Onayı Sipariş’in PRADA tarafından alındığı anlamına gelecektir. Sipariş’in onaylanmasından önce İnternet Sitesi’nde erişilir kılınan Genel Sözleşme ve Ürün’ün tarifi ve ana özellikleri, gönderim masraflarını da içeren toplam sipariş ücreti, şikayetler için adres, satış sonrası hizmetler hakkında bilgi, Müşteri’nin cayma hakkına ve bu hakkın kullanımına ilişkin bilgi gibi Sipariş’in hüküm ve şartlarının bir özeti Müşteri tarafından sipariş formunda belirtilen adrese ayrıca gönderilecektir.

6.3. Aşağıda Madde 6.4’te belirtilen durumlardan biri olmadıkça PRADA, PRADA’nın ilgili Ürünler’in gönderimini onayladığı bir veya birden fazla gönderim onayını e-postası (bundan sonra “Gönderim Onayı” olarak anılacaktır) göndererek Sipariş’in gönderimini onaylayacaktır.

6.4. PRADA, aşağıdaki durumlarda Müşteri tarafından verilen Sipariş’i iptal etme hakkını saklı tutar:

a) Ön Sipariş Edilen Ürünler’e uygulanan kurallara bakılmaksızın Sipariş’in kapsamında olan Ürünler’in mevcut olmaması;
b) Daha önceki bir Sipariş’e ilişkin olarak PRADA ve Müşteri arasında bir uyuşmazlık olması;
c) Daha önceki siparişlerde Müşteri’nin bu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını ihlal etmiş olması veya bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemiş olması;
d) Müşteri’nin Ürünler’i tekrar satmak veya ticari veya profesyonel amaçlarla satmak için satın aldığının ortaya çıkmış olması;
e) Müşteri kanuna aykırı faaliyetlere veya dolandırıcılık faaliyetlerine dahil olmuş veya kanuna aykırı faaliyetlere veya dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak Müşteriden şüpheleniliyor ise

Bu durumlarda PRADA, alınan Sipariş’in iptal edildiğini Sipariş’in alınmasından itibaren 15 (on beş) gün içinde e-posta yoluyla Müşteri’ye bildirecektir.

6.5. Ürünler’in kısmen mevcut olması durumunda, Müşteri Sipariş’in tamamını tam olarak teslim alma seçeneğini seçtiyse Müşteri’ye, mevcut olan Ürünler’i teslim almak istediği veya Sipariş’i tamamen iptal etmek isteyip istemediği sorulacaktır. İptal sadece kısmi ise, mevcut olan Ürünler’in ücreti Müşteri’ye iade edilecektir.

6.6. Müşteri, İnternet Sitesi’nde Sipariş’in tamamını tam olarak teslim almayı seçmedikçe sadece mevcut olan Ürünler’i teslim almayı kabul ve beyan eder.

7. Fiyat ve Ödeme Yöntemi

7.1. İnternet Sitesi’nde satışa sunulan tüm Ürünler’in fiyatlarına KDV dahildir.

7.2. İlgili fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsinden gösterilecektir.

7.3. Alışveriş Sepeti’nde gösterilen toplam ücret, ayrı olarak belirtilecek olan muhtemel gönderim ücretini içermektedir.

7.4. Her halükarda, PRADA ilave masraflar yüklemeden önce Müşteri’nin açık onayını isteyecektir.

7.5. Ön Sipariş Edilen Ürünler’i ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürünler’i içeren Siparişler hariç olmak üzere - ki bu durumda Ürünler o anda gönderime hazır olmasa bile, bu Ürünler için ilgili tutar aşağıda Madde 7.9 uyarınca önceden tahsil edilecektir-, İnternet Sitesi’nde belirtilen ve Alışveriş Sepeti bölümünde gösterilen fiyatlar, Sipariş’in Müşteri tarafından Satın Al Tuşu’na basılarak onaylanması üzerine Müşteri’den tahsil edilecektir.

7.6. PRADA İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürünler’in fiyatlarını herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

7.7. PRADA sadece kredi kartı ve İnternet Sitesi’nde açıkça belirtilen diğer ödeme yöntemlerini kabul eder.

7.8. Kredi kartı ödemeleri bakımından, Müşteri satın almada kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu ve satın alma anında girilen kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve, varsa, güvenlik kodu gibi ilgili bütün verilerin doğruluğunu teyit ve beyan eder.

7.9. İşlem tutarları Müşteri’ye, Sipariş Müşteri’den Satın Al Tuşu’na basılarak onaylandıktan ve aşağıdaki hususların gerçekleşmesinden sonra tahsil edilir:

(i) kredi kartı verilerinin doğrulanması ve (ii) Müşteri tarafından kullanılan kredi kartını veren şirketten ödeme talimatı onayının alınması.

Yalnızca Ön Sipariş Edilen Ürünler veya Kişiselleştirilmiş Ürünler içeren Siparişler için veya aynı zamanda Ön Sipariş Edilen Ürünler ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürünler içeren Siparişler için toplam işlem tutarı tüm Ürünler için tahsil edilecektir.
Diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları aracılığıyla yapılan ödemeler için Müşteri, satın almada kullanılan hesabın sahibi olduğunu teyit ve beyan eder.

7.10. Satın alınan Ürünler yalnızca Müşteri tarafından borçlu olunan tutarların usulüne uygun olarak ödenmesinden sonra gönderilir.

7.11. Borçlu olunan tutarlar herhangi bir sebeple Müşteri’den tahsil edilememesi halinde, satış süreci kendiliğinden sona erecektir ve satış iptal edilecektir ve bunu takiben Müşteriye bu doğrultuda bildirimde bulunulacaktır.

7.12. Bir veya daha fazla Ürün’ün mevcut olmaması ve Müşteri’nin de Sipariş’i tamamen iptal etmeyi seçmemiş olması durumunda, mevcut olmayan Ürünler’e ilişkin tutarlar PRADA tarafından yukarıda Madde 4’ün hükümlerine uygun olarak Müşteri’ye geri ödenecektir.

8. Teslimat

8.1. Ürünler, PRADA tarafından yetkilendirilmiş kargo şirketi aracılığıyla Müşteri tarafından Sipariş formunda beyan edilen teslimat adresinde ilgili kişiye teslim edilecektir. Müşteri, Müşteri tarafından belirtilen adrese ve teslimat anında söz konusu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Müşteri’ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul eder. Teslimat anında Müşteri’nin bulunmasa dahi, PRADA teslim yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş sayılacaktır. Adreste teslim alacak herhangi birinin bulunmaması durumunda, Müşteri kargo şirketi ile iletişime geçmekten ve buna göre teslimatı almaktan sorumlu olacaktır. Ürün’ün Müşteri dışında başka bir kişiye teslim edilmesi durumunda, söz konusu kişinin teslimat yerinde bulunmaması veya söz konusu kişi tarafından Ürün’ün reddedilmesi Müşteri’nin sorumluluğunda olacaktır. Ürün’ün Müşteri tarafından geç kabul edilmesinden kaynaklanan tüm zararlar ve Ürün’ün kargo şirketinde beklemesinden ve/veya kargonun PRADA’ya iadesinden kaynaklanan masraflar Müşteri tarafından yüklenilecektir.

8.2. Müşteri İnternet Sitesi’nde, varsa, Sipariş’in tamamını bir gönderim olarak teslim alma seçeneğini seçmiş olmadıkça, Ürünler gönderime hazır olur olmaz Müşteri’ye ayrı sevkiyatlarla teslim edilecektir. Ürünler Müşteri tarafından Sipariş’te belirtilen adrese teslim edilecektir.

8.3. Güvenlik sebebiyle PRADA, posta kutusunun adres olarak gösterildiği bir Sipariş’i işleme almayacak veya Sipariş’in alıcısı olarak belirtilen gerçek kişinin veya ilgili adresin saptanmasına olanak vermeyen bir Sipariş’i kabul etmeyecektir.

8.4. Müşteri tarafından beyan edilen teslimat yerinde kargo şirketinin bir şubesinin bulunmaması durumunda, PRADA Müşteri ile iletişime geçecek ve Ürün’ün nereye teslim edilmesi gerektiğini teyit edecektir. Müşteri söz konusu bilgiyi PRADA’ya vermediği sürece, PRADA geç teslimatlardan sorumlu olmayacaktır.

8.5. İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürünler, sadece Türkiye Cumhuriyeti’ndeki adreslere teslim edilebilirler. Türkiye Cumhuriyeti dışına teslimat içeren herhangi bir Sipariş, Sipariş’in işleme alınması üzerine otomatik olarak reddedilecektir.

8.6. Müşteri’ye gönderim masrafları uygulanacak olması halinde, söz konusu masraflar, Sipariş’in doldurulmasının tamamlanması üzerine açıkça ve diğer herhangi bir masraf veya giderden ayrı olarak ve Satın Al Tuşu’na basmadan önce belirtilecektir.

8.7. Halihazırda yürürlükte olan uygulanacak kanunlara uygun olarak, PRADA’nın satın alınmış Ürünler’i teslim etmek zorunda olduğu süre, mücbir sebep halleri haricinde Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

8.8. İlgili Sipariş’in Ön Sipariş Edilen Ürünler ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürünler’i içerdiği her bir durumda, teslim tarihi 30 günden daha uzun olacaktır ve PRADA, bu Ürünler’i, Müşteri’ye Ürün’ün tarif edildiği sayfada gösterildiği şekilde Müşteri ile mutabık kalınmış tahmini teslim tarihlerinde veya tahmini teslim süresi içinde teslim edecektir.

8.9. PRADA’nın sipariş edilen Ürünler’i yukarıdaki süre içinde teslim etmemesi halinde, PRADA, Müşteri’ye, Müşteri’nin Ürün’ün daha sonraki bir tarihte teslim edilmesini veya Sözleşme’yi feshetmek isteyip istemediğini soracaktır. Müşteri’nin Ürün’ü almayı tercih etmesi halinde, PRADA, halihazırda yürürlükte olan uygulanacak kanunlara uygun olarak, söz konusu Ürünler’i duruma uygun ek bir süre içinde teslim edecektir.

8.10. Her halükarda Müşteri, sipariş edilen Ürün belirtilen ek süre içinde teslim edilmezse derhal Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

8.11. PRADA, Ürünler’in teslimata hazır olmasına göre Sipariş’i birden çok gönderime bölme hakkına sahip olacaktır ve Müşteri, İnternet Sitesi’nde, Siparişi bir bütün olarak alma seçeneğini seçmiş olmadıkça, Ürünler’i, gönderilmeye hazır olmaları üzerine ayrı ayrı teslim alacaktır.

8.12. Satın alınan Ürün gönderilir gönderilmez Müşteri’nin Sipariş’te belirtilen adresine bir e-posta gönderilecektir. Söz konusu e-posta, gönderim takip kodu ve, Müşteri’nin yetkili kargo şirketi tarafından teslimatı gerçek zamanlı olarak izlemesine olanak sağlayan özel bir bağlantıyı içerecektir.
PRADA’nın Müşteri Hizmetleri, teslimat ile ilgili herhangi olası bir problem için gerekli desteği sağlayacaktır. Müşteriler şu e-mail adresinden PRADA’nın Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirler: client.service.eu@prada.com.

8.13. Kargo ile teslimata alternatif olarak, Müşteriler, ilgili Sipariş’in herhangi bir Ön Sipariş Edilen Ürün ve/veya Kişiselleştirilmiş Ürün içermemesi şartıyla, satın alınan Ürünler’i, satın alma sırasında İnternet Sitesi üzerinden seçilebilecek bir mağazadan doğrudan teslim almayı talep edebilirler. Müşteri’nin, Ürün’ün teslim alınmaya hazır olduğuna dair kendisini bilgilendiren e-postayı almasından itibaren 30 (otuz) gün içinde Ürünler’i teslim almaması halinde, satış PRADA tarafından iptal edilebilir. Bu durumda, Müşteri, e-posta ile söz konusu iptale ilişkin olarak bilgilendirilecektir ve halihazırda ödenmiş olan tüm tutarlar iade edilecektir.

8.14. Müşteri, Ürünler’in, kendisi veya Müşteri tarafından tayin edilen ve kargo şirketi dışında bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak teslim alındığı andan itibaren Ürünler’deki zarar veya hasar riskini üstlenecektir.

8.15. Diğer yandan, Ürün’deki zarar veya hasarın, Ürün’ün Müşteri’nin veya Müşteri tarafından tayin edilen bir üçüncü kişi tarafından fiziksel olarak eline geçmesinden önce gerçekleşmesi halinde, PRADA, halihazırda ödenmiş olan tüm tutarı Müşteri’ye iade edecektir.

9. Ürün Uygunluğu

9.1. Teslimat anında, Müşteri’nin, Ürünler’in sipariş verilen kalemlere uygun olduğundan ve herhangi bir imalat hatası veya uygunsuzluk olmadığından emin olmak için Ürünler’i kontrol etmesi gerekmektedir. Ürünler’in satışı uygulanacak kanunlar tarafından sağlanan kanuni garantilere ve aynı zamanda Müşteri’ye muhtemelen sağlanmış olan ilave sözleşmesel garantilere tabidir.

9.2. İmalat hatalarının veya uygunsuzluğun söz konusu olması durumunda, Müşteri, talep edilen çözüm objektif olarak imkansız veya diğer çözümlerle karşılaştırıldığında aşırı derecede külfetli olmadıkça, Ürün’ün tamir edilmesi veya ikame edilmesi yoluyla Ürün’ün uygunluğunun tekrar sağlanmasını talep etme hakkına sahiptir. Kanunlar tarafından öngörülen durumlardan birinin uygulanması durumunda, Müşteri fiyatta uygun bir indirim yapılmasını veya Sözleşme’nin feshini ve takiben ödenmiş olan satın alma fiyatının iadesini talep edebilir. Müşteri’nin imalat hatasını veya uygunsuzluğu, kusuru fark etmesinden sonra makul bir süre içerisinde bildireceği kabul edilmiştir. Her halükarda, PRADA Ürün’ün teslimatından itibaren iki (2) yıl içinde ortaya çıkan Ürünler’e ilişkin imalat hatalarından veya uygunsuzluklardan sorumlu olacaktır. Ürünler’deki kusurlara ilişkin taleplere yönelik davalar ilgili Ürün’ün tesliminden itibaren iki (2) yıl içinde açılabilir.

9.3. Müşteri, Ürün’deki kusurları ve eksikliklerin mevcudiyetini bildirmek ve yukarıda listelenen çözümlerden birini talep etmek için PRADA ile aşağıda Madde 14’te belirtilen adresler üzerinden iletişime geçebilir.

10. İadeler ve Para İadeleri - Cayma

10.1. Müşteri, Kişiselleştirilmiş Ürünler hariç olmak üzere, Ürünler’in teslim edilmesi veya mağazadan teslim alınmasından itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep olmaksızın Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Ancak, Müşteri cayma hakkını, Sözleşme’nin akdedilmesinden itibaren de kullanabilir. Bölünmüş Siparişler açısından ilgili süre, en son Ürün’ün teslim edildiği veya mağazadan teslim alındığı gün başlayacaktır.

10.2. Müşteri, uygulanacak hukuka uygun olarak, müteakip kalemlerin herhangi birinin tesliminde cayma hakkını kullanamaz: (i) aşağıda Madde 10.18’de detaylı şekilde belirtilen Kişiselleştirilmiş Ürünler gibi Müşterinin talebine veya kişisel ihtiyaçlarına dayalı olarak hazırlanmış olan Ürünler; (ii) ambalaj, bant, mühür ve paket gibi koruyucu unsurları açılmış, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünler; (iii) teslimattan sonra diğer Ürünler ile karışmış olan, doğası gereği ayrılamayan Ürünler; (iv) teslimattan sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri.

10.3. Müşteriler, cayma hakkını kullanmak için, yazılı olarak Orobia 3, 20139 Milano, İtalya adresi vasıtasıyla veya client.service.eu@prada.com e-posta aracılığıyla Prada Group E-ticaret Müşteri Hizmetleri’ne cayma hakkının kullanımı hakkında bir bildirimde bulunabilirler veya İnternet Sitesi’nin “İadeler” bölümünde veya, ilgili Müşteri İnternet Sitesi’ne üye ise, doğrudan “Hesabım” bölümünde bulunan özel formu kullanabilirler ve özel formu İnternet Sitesi üzerinden gönderebilirler. PRADA söz konusu formu İnternet Sitesi üzerinden alınca, derhal Müşteri’ye cayma talebinin alındığına ilişkin e-posta gönderecektir. Bu amaçla, Müşteriler’in (i) gerekli bilgilerle çevrimiçi formu doldurmaları, (ii) pakette bulunan iade adresini içeren bir etiketi pakete yapıştırmaları, (iii) PRADA’ya, client.service.eu@prada.com’a, adresi, telefon numarasını ve paketin seçilen teslim alınma tarihini, ki söz konusu tarih kargo tarafından teyit edilecektir, belirten bir e-posta göndermek suretiyle, Ürün’ü Müşteri’ye teslim eden yetkili kargo şirketine cayma talebinde bulunmaları gerekir.

10.4. Ürün iadeleri için talimatları içeren bir form, satın alınan ürünleri içeren her pakette yer alacaktır.

10.5. Müşteri’nin bir önceki paragrafta düzenlenen prosedüre uyması halinde, PRADA tarafından tayin edilen kargo, iade edilecek Ürünler’i içeren paketi, Müşteri’ye hiçbir ücret doğmaksızın teslim alacaktır.

10.6. Diğer yandan, Müşteri söz konusu prosedüre uymazsa, iade masrafları ve teslimattaki zarar, hırsızlık, hasar veya gecikmeden sorumluluk Müşteri tarafından üstlenilecektir.

10.7. Müşteri’nin PRADA ile client.service.eu@prada.com e-posta adresi üzerinden iletişime geçmesi üzerine de Ürünler’in iade edilmesi gereken adres Müşteri’ye bildirilebilir.

10.8. Müşteri, ilgili cayma hakkını kullanmış olduğu Ürünler’i, fazla bir gecikme olmaksızın ve, her halükarda, cayma hakkının kullanımının PRADA’ya bildirildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde geri göndermeyi taahhüt eder.

10.9. Ürünler’in teslim edildikleri ile aynı şartlarda iade edilmeleri zorunludur. Bu sebeple, Müşteri’nin, Ürünler’in sağlam ve tam olmalarını, hiçbir şekilde kullanılmamış, yıpranmamış veya hasar görmemiş olmalarını, ve orijinal ambalajında ve teslim alındıkları bütün etiketleri taşıyacak şekilde iade edilmelerini sağlaması zorunludur. Ürün’ün bir güvenlik etiketi ile temin edilmiş olması halinde, orijinal güvenlik etiketinin çıkartılmış, kırılmış veya hasar görmüş olması halinde bu Ürün’ün iadesi kabul edilmeyecektir. Ayrıca selofan kaplaması ve orijinal ambalajı açılmışsa, hasar görmüşse, değiştirilmişse veya kaldırılmışsa, güvenlik ve hijyen-sağlık sebepleriyle parfümlerin iade edilemeyeceği işburada Müşteri’ye bildirilmektedir. PRADA, cayma hakkının kullanımı için Ürünler’in esaslı ölçüde bütünlüğünün temel bir gereksinim olması sebebiyle, iade edilen her Ürün’ün ambalajını ve durumunu kontrol edecektir.

10.10. PRADA, satın alınmış Ürün’ün hasar görmüş, kalitesi bozulmuş, lekelenmiş olması halinde veya Müşteri tarafından mahiyetini ve özelliklerini tespit etmek için kesin surette gerekli olan doğrulama amacı dışında kullanılmış bir olduğu tartışmasız bir biçimde görünen Ürünler’in iadesini reddetme hakkını saklı tutar.

10.11. İadenin reddedilmesi halinde PRADA, Müşteri’ye spesifik bir e-posta bildiriminde bulunacaktır ve bu nedenle Müşteri tarafından ödenen tutarı geri yatırmayacaktır ve ayrıca PRADA, Müşteri’nin davranışına atfedilebilir olan herhangi bir zarar için tazminat talep etme hakkını saklı tutar.

10.12. PRADA, işbu Madde 10 uyarınca iade PRADA tarafından reddedilmiş olmadıkça, iade edilmiş Ürünler’in karşılığı tutarları fazla bir gecikme olmaksızın ve her halükarda, PRADA’nın, Müşterinin cayma hakkını kullandığından haberdar olduğu tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. PRADA’nın tutarları ilgili bankaya iade etmesini takiben, PRADA, bankanın söz konusu tutarı Müşteri’nin hesabına geri yatırmasından kaynaklanan herhangi bir gecikmeden sorumlu olmayacaktır ki bu süreç, PRADA’nın kontrolünde olmayan bağımsız bir süreçtir.

10.13. Her halükarda PRADA, Ürün’ün teslim alınması ve doğrulanması veya Müşteri’nin Ürün’ü usulüne uygun ve sağlam durumda iade etmiş olduğunu kanıtlamasından hangisi daha önce gerçekleşirse o tarihe kadar iade ödemesini bekletme hakkını saklı tutar.

10.14. Müşteri tarafından açıkça başka bir yöntem kabul edilmiş olmadığı sürece ve iade ödemesinin sonucunda bir masraf oluşmaması şartıyla, bahsi geçen iade ödemesi, satın almada kullanılan ödeme yöntemi ile aynı yöntemle Müşteri’ye yapılacaktır.

10.15. PRADA, e-posta ile Müşteri’yi tutarın iadesi hakkında bilgilendirecektir.

10.16. Müşteri’nin PRADA tarafından sunulan standart teslimattan ayrı bir teslimat yöntemini özellikle seçmiş olması halinde, PRADA Ürünler’in teslim masraflarını geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.

10.17. Bu bölüm uyarınca Ürünler'in iadesine, sadece İnternet Sitesi üzerinden satın almalara ilişkin olarak izin verilir.

10.18. Kişiselleştirilmiş Ürünler’in, kalıcı olarak değiştirilmiş ve özellikle Müşteri için kişiselleştirilmiş ürünler olduğu ve hiçbir şekilde orijinal üretildiği hale geri döndürülemeyeceği dikkate alındığında, Kişiselleştirilmiş Ürünler’e ilişkin olarak Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılamaz. Buna göre, işbu Madde 10’da yer alan hükümler Kişiselleştirilmiş Ürünler’e uygulanmayacaktır, Kişiselleştirilmiş Ürünler’in cayma hakkından hariç tutulması, yukarıda Madde 9’da öngörülen yasal garantilerin söz konusu Ürünler’e de uygulanmasını etkilemeyecektir.

11. Sorumluluğun Sınırlanması

Kasıt  veya ağır ihmal halleri dışında, PRADA Müşteri’ye karşı İnternet Sitesi’nde satışa sunulan Ürünler’in satın almadan kaynaklanabilecek dolaylı veya sonuca bağlı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

12. Ürünlerin Özgünlüğü ve Fikri Mülkiyet Hakları

12.1. PRADA, İnternet Sitesi’nde satışa sunulan tüm Ürünler’in özgünlüğünü ve yüksek kalitesini beyan eder.

12.2. “Prada” markası ve tüm figüratif işaretler ve figüratif olmayan işaretler ve daha genel olarak tescil edilmiş olsun veya olmasın “Prada” ürünlerinde, ilgili aksesuarlarda ve/veya ambalajlarda kullanılan tüm diğer markalar, çizimler, görseller ve logolar PRADA Group’un özel mülkiyetindedir ve özel mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Söz konusu markaların, çizimlerin, görsellerin ve logoların, herhangi nedenle herhangi bir ortamda kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, tahrifata uğratılması veya kullanılması yasaktır.

13. Uyuşmazlıklar

13.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yorumlanacaktır.

13.2. Bu Sözleşme’nin yorumlanmasından ve/veya uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıkların söz konusu olması durumunda, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınıra kadar olan şikayetler ve müracaatlarda Tüketici Hakem Heyetleri tek yetkili merci olacaktır ve söz konusu parasal sınırı aşan şikayetler ve müracaatlarda Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili merci olacaktır.

14. İletişim Bilgileri

İnternet Sitesi’ne veya satın alma sürecine ilişkin herhangi bir şikayet, ilave bilgi veya yardım için ve her halükarda bu Sözleşme’ye ilişkin olarak herhangi bir bilgi ve/veya açıklama talebine ilişkin olarak Müşteriler şu adrese bir e-posta gönderebilirler: client.service.eu@prada.com veya Via Orobia 3, 20139 Milano, İtalya adresindeki Prada Group E-ticaret Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilir veya +90 212 373 8880 numaramızı arayabilirler.

 

Son güncelleme: 8 Mart 2022