وشاح من نسيج التويل والحرير بطبعات

AED 1,020

اللون

مائي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","identifier":"AF2FF036_2C1L_F0934_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLD.jpg","identifier":"AF2FF036_2C1L_F0934_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLO.jpg","identifier":"AF2FF036_2C1L_F0934_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"60","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_ColorGroup_60","unitOfMeasure":"","value":"أخضر"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"FD","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_CLM_FD","unitOfMeasure":"","value":"FD"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKC002","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Label_0000ETKC002","unitOfMeasure":"","value":"100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D3E1C7","identifier":"F0934","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_ColorCode_F0934","unitOfMeasure":"","value":"مائي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"55","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Height_55","unitOfMeasure":"","value":"55"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"FD01","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_SCMER_FD01","unitOfMeasure":"","value":"FD01"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"2FF036","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_StyleCode_2FF036","unitOfMeasure":"","value":"FOULARD"}]},{"name":"REP","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"78","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_Width_78","unitOfMeasure":"","value":"78"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2C1L","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_MaterialCode_2C1L","unitOfMeasure":"","value":"TWILL_32_ARABESQUE"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"مائي","composition":"100% silk","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتزين هذا الوشاح من نسيج التويل الحرير بطباعة هندسية فاخرة بطابع جذّاب فينتج، وهو أكسسوار فاخر بتفاصيل أنيقة تتألق بلوغو أحرف مطبوعة. ","mfPartNumber_ntk":"2FF036_2C1L_F0934","name":"وشاح من نسيج التويل والحرير بطبعات","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"2","otherVariants":[{"color":"كريمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0061/2FF036_2C1L_F0061_SLF.jpg","hexCode":"#F8F2DF","partNumber":"2FF036_2C1L_F0061","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0061/2FF036_2C1L_F0061_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0061","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"مائي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","hexCode":"#D3E1C7","partNumber":"2FF036_2C1L_F0934","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0E18/2FF036_2C1L_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"2FF036_2C1L_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0E18/2FF036_2C1L_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0E18","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"لوغو مطبوع","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"2FF036_2C1L_F0934_1501","skuUniqueId":"2FF036_2C1L_F0934_1501","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":8,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"2FF036_2C1L_F0934_1501","productId":"2FF036_2C1L_F0934_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":8}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"2FF036_2C1L_F0934","name":"وشاح من نسيج التويل والحرير بطبعات","onSale":false,"shortDescription":"لوغو مطبوع","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","partNumber":"2FF036_2C1L_F0934","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٠٢٠٫٠٠ د.إ","value":"1020","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٠٢٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1020","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934","colorVariants":[{"color":"كريمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0061/2FF036_2C1L_F0061_SLF.jpg","hexCode":"#F8F2DF","partNumber":"2FF036_2C1L_F0061","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0061/2FF036_2C1L_F0061_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0061","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كريمي","colorValue":"#F8F2DF","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-والحرير-بطبعات/2FF036_2C1L_F0061"},{"color":"مائي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","hexCode":"#D3E1C7","partNumber":"2FF036_2C1L_F0934","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0934/2FF036_2C1L_F0934_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0934","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"مائي","colorValue":"#D3E1C7","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-والحرير-بطبعات/2FF036_2C1L_F0934"},{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0E18/2FF036_2C1L_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"2FF036_2C1L_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2FF/2FF036/2C1LF0E18/2FF036_2C1L_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"2FF036_2C1L_F0E18","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"زهري مَرْمَري","colorValue":"#F4E3EB","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-والحرير-بطبعات/2FF036_2C1L_F0E18"}],"formattedPrice":"AED 1,020","privateSalesPrice":"AED 1,020","isSingleSku":true}        
          null        
