وشاح من الصوف وغبردين "رينايلون" ‎Re-Nylon‏

AED 3,500

اللون

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","identifier":"AFUMS354_1WTO_F0002_S_202_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_MDL.jpg","identifier":"AFUMS354_1WTO_F0002_S_202_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLD.jpg","identifier":"AFUMS354_1WTO_F0002_S_202_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_MDLA.jpg","identifier":"AFUMS354_1WTO_F0002_S_202_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"01","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ColorGroup_01","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"HJ","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_CLM_HJ","unitOfMeasure":"","value":"HJ"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0HE2","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Label_0000ETX0HE2","unitOfMeasure":"","value":"OUTSIDE: 100% VIRGIN WOOL\rAPPLICATIONS: 100% RECYCLED POLYAMIDE\rEXCLUDING RESINCOATING IN SYNTHETIC MATERIAL\rCONTAINS NONTEXTILE PARTS OF ANIMAL ORIGIN\rCALF SKIN DETAILS\rTHIS GARMENT WAS MADE USING AN ECONYL® RECYCLED POLYAMIDE YARN"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#000000","identifier":"F0002","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ColorCode_F0002","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"The model is 186 cm tall and wears a size 48","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_ModelWearing_The model is 186 cm tall and wears a size 48","unitOfMeasure":"","value":"The model is 186 cm tall and wears a size 48"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_MaterialGroup_40","unitOfMeasure":"","value":"صوف"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"160","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_Height_160","unitOfMeasure":"","value":"160"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"HJ04","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_SCMER_HJ04","unitOfMeasure":"","value":"HJ04"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"UMS354","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_StyleCode_UMS354","unitOfMeasure":"","value":"SCIARPA"}]},{"name":"REP","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"1WTO","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_MaterialCode_1WTO","unitOfMeasure":"","value":"Wool F.3 e Re-Nylon"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أسود","composition":"Outside: 100% virgin wool\rapplications: 100% recycled polyamide\rexcluding resincoating in synthetic material\rcontains nontextile parts of animal origin\rcalf skin details\rthis garment was made using an econyl® recycled polyamide yarn","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"وشاح بغرز مضلعة مصنوع من الصوف وغبردين \"رينايلون\" ‎Re-Nylon‏، وهو قماش مبتكر من نايلون مُعاد إنتاجه. يزين اللوغو المثلث المعدني المطلي الأيقوني الحقيبة. لا يساهم هذا المنتج في برنامج SEA BEYOND التعليمي.","mfPartNumber_ntk":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","name":"وشاح من الصوف وغبردين \"رينايلون\" ‎Re-Nylon‏","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"غرز مضلعة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501","skuUniqueId":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":6,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501","productId":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":6}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","name":"وشاح من الصوف وغبردين \"رينايلون\" ‎Re-Nylon‏","onSale":false,"shortDescription":"غرز مضلعة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","partNumber":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٣٬٥٠٠٫٠٠ د.إ","value":"3500","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٣٬٥٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"3500","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UMS/UMS354/1WTOF0002/UMS354_1WTO_F0002_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UMS354_1WTO_F0002_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-الصوف-وغبردين-رينايلون-‎Re-Nylon‏/UMS354_1WTO_F0002_S_202"}],"formattedPrice":"AED 3,500","privateSalesPrice":"AED 3,500","isSingleSku":true}        
          null        
