مشبك شعر من البليكسي غلاس

AED 1,560

اللون

زهري مَرْمَري

غير متوفر
          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","identifier":"AF1IF108_2CLP_F0E18_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLD.jpg","identifier":"AF1IF108_2CLP_F0E18_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"110","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_ColorGroup_110","unitOfMeasure":"","value":"زهري"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"BX","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_CLM_BX","unitOfMeasure":"","value":"BX"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#F4E3EB","identifier":"F0E18","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_ColorCode_F0E18","unitOfMeasure":"","value":"زهري مَرْمَري"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"99","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_MaterialGroup_99","unitOfMeasure":"","value":"خامات أخرى"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"2.4","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Height_2.4","unitOfMeasure":"","value":"2.4"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"BX17","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_SCMER_BX17","unitOfMeasure":"","value":"BX17"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1IF108","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_StyleCode_1IF108","unitOfMeasure":"","value":"FERMAGLI"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"7","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_Width_7","unitOfMeasure":"","value":"7"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2CLP","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_MaterialCode_2CLP","unitOfMeasure":"","value":"Plex Colour"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يأتي مشبك الشعر هذا من البليكسي غلاس بتصميم أنيق بخطوط فاخرة، ويتزين بلوغو معدني مثلث الشكل مطلي.","mfPartNumber_ntk":"1IF108_2CLP_F0E18","name":"مشبك شعر من البليكسي غلاس","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0002/1IF108_2CLP_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1IF108_2CLP_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0002/1IF108_2CLP_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0002","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"1IF108_2CLP_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"إغلاق بالكبس---لوغو مطلي---خامات مضادة للحساسية وخالية من النيكل","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1IF108_2CLP_F0E18_1501","skuUniqueId":"1IF108_2CLP_F0E18_1501","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1IF108_2CLP_F0E18_1501","productId":"1IF108_2CLP_F0E18_1501","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1IF108_2CLP_F0E18","name":"مشبك شعر من البليكسي غلاس","onSale":false,"shortDescription":"إغلاق بالكبس---لوغو مطلي---خامات مضادة للحساسية وخالية من النيكل","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","partNumber":"1IF108_2CLP_F0E18","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٥٦٠٫٠٠ د.إ","value":"1560","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٥٦٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1560","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18","colorVariants":[{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"1IF108_2CLP_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1IF/1IF108/2CLPF0E18/1IF108_2CLP_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"1IF108_2CLP_F0E18","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"زهري مَرْمَري","colorValue":"#F4E3EB","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/مشبك-شعر-من-البليكسي-غلاس/1IF108_2CLP_F0E18"}],"formattedPrice":"AED 1,560","privateSalesPrice":"AED 1,560","isSingleSku":true}        
          null        
