كوتشينة مع جراب جلدي

AED 2,600

اللون

قِرْمِزِي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","identifier":"AF2SC004_0DC_F0D56_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLR.jpg","identifier":"AF2SC004_0DC_F0D56_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLD.jpg","identifier":"AF2SC004_0DC_F0D56_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"70VV","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_SCCOM_70VV","unitOfMeasure":"","value":"70VV"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"130","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_ColorGroup_130","unitOfMeasure":"","value":"أحمر"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"CG","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_CLM_CG","unitOfMeasure":"","value":"CG"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"X","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Gender_X","unitOfMeasure":"","value":"X"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D00000","identifier":"F0D56","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_ColorCode_F0D56","unitOfMeasure":"","value":"قِرْمِزِي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_MaterialGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"جلد"}]},{"name":"Length","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Length","identifier":"Length","values":[{"identifier":"5","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Length_5","unitOfMeasure":"","value":"5"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"8.5","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Height_8.5","unitOfMeasure":"","value":"8.5"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"CG04","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_SCMER_CG04","unitOfMeasure":"","value":"CG04"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"2SC004","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_StyleCode_2SC004","unitOfMeasure":"","value":"CARTE DA GIOCO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"70","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_REP_70","unitOfMeasure":"","value":"70"}]},{"name":"Width","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"11","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_Width_11","unitOfMeasure":"","value":"11"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"0DC","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_MaterialCode_0DC","unitOfMeasure":"","value":"Games"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"قِرْمِزِي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تأتي هذه الكوتشينة في مجموعتين في جراب جلدي فاخر. يتألق الأكسسوار باللوغو المعدني المطلي المثلث الشكل الذي ظهر لأول مرة في عام 1913 على صناديق ملابس التي صممها ماريو برادا.","materialsAndCare":"Leather","mfPartNumber_ntk":"2SC004_0DC_F0D56","name":"كوتشينة مع جراب جلدي","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"قِرْمِزِي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","hexCode":"#D00000","partNumber":"2SC004_0DC_F0D56","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"تأتي بمجموعتين من الأوراق---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"2SC004_0DC_F0D56_1501","skuUniqueId":"2SC004_0DC_F0D56_1501","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":9,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"2SC004_0DC_F0D56_1501","productId":"2SC004_0DC_F0D56_1501","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"2SC004_0DC_F0D56","name":"كوتشينة مع جراب جلدي","onSale":false,"shortDescription":"تأتي بمجموعتين من الأوراق---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","partNumber":"2SC004_0DC_F0D56","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","value":"2600","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2600","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56","colorVariants":[{"color":"قِرْمِزِي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","hexCode":"#D00000","partNumber":"2SC004_0DC_F0D56","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2SC/2SC004/0DCF0D56/2SC004_0DC_F0D56_SLF.jpg","uniqueID":"2SC004_0DC_F0D56","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"قِرْمِزِي","colorValue":"#D00000","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/كوتشينة-مع-جراب-جلدي/2SC004_0DC_F0D56"}],"formattedPrice":"AED 2,600","privateSalesPrice":"AED 2,600","isSingleSku":true}        
          null        
