قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك

AED 1,380

اللون

أسود

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","identifier":"AF70215_13SV_F0002_S_231_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_MDF.jpg","identifier":"AF70215_13SV_F0002_S_231_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_MDD.jpg","identifier":"AF70215_13SV_F0002_S_231_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_MDDA.jpg","identifier":"AF70215_13SV_F0002_S_231_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_MDB.jpg","identifier":"AF70215_13SV_F0002_S_231_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"01","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ColorGroup_01","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"IC","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_CLM_IC","unitOfMeasure":"","value":"IC"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETIC04W","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Label_0000ETIC04W","unitOfMeasure":"","value":"90% RECYCLED POLYESTER 10% ELASTANE\rLINING: 83% RECYCLED POLYAMIDE 17% ELASTANE\rTHIS GARMENT WAS MADE USING AN ECONYL® RECYCLED POLYAMIDE YARN"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#000000","identifier":"F0002","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ColorCode_F0002","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"طول عارض(ة) الأزياء177سم ويرتدي/ترتدي قياس38","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_ModelWearing_طول عارض(ة) الأزياء177سم ويرتدي/ترتدي قياس38","unitOfMeasure":"","value":"طول عارض(ة) الأزياء177سم ويرتدي/ترتدي قياس38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"60","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_MaterialGroup_60","unitOfMeasure":"","value":"نايلون"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"ICNR","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_SCMER_ICNR","unitOfMeasure":"","value":"ICNR"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"70215","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_StyleCode_70215","unitOfMeasure":"","value":"REGGISENO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"13SV","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_MaterialCode_13SV","unitOfMeasure":"","value":"INTERLOCK"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أسود","composition":"90% recycled polyester 10% elastane\rlining: 83% recycled polyamide 17% elastane\rthis garment was made using an econyl® recycled polyamide yarn","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تتميز القطعة البكيني السفلية من قماش الانترلوك بتصميم عصري مع خطوط بياقة مربعة. ","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","sizeCodes":[{"identifier":"0901","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0901","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0901","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0901","unitOfMeasure":"","value":"XS"},{"identifier":"0902","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0902","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0902","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0902","unitOfMeasure":"NR","value":"S","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231_0902","productId":"70215_13SV_F0002_S_231_0902","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0903","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0903","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0903","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0903","unitOfMeasure":"NR","value":"M","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231_0903","productId":"70215_13SV_F0002_S_231_0903","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0904","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0904","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0904","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0904","unitOfMeasure":"NR","value":"L","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231_0904","productId":"70215_13SV_F0002_S_231_0904","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0905","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0905","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0905","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0905","unitOfMeasure":"","value":"XL"},{"identifier":"0906","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0906","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0906","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0906","unitOfMeasure":"","value":"XXL"},{"identifier":"0910","partNumberSize":"70215_13SV_F0002_S_231_0910","skuUniqueId":"70215_13SV_F0002_S_231_0910","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0910","unitOfMeasure":"","value":"XXS"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0903"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0904"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0905"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0906"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"70215_13SV_F0002_S_231","name":"قطعة بيكيني علوية من قماش انترلوك","onSale":false,"shortDescription":"قطعة براليت---مبطّن","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231_0910"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٣٨٠٫٠٠ د.إ","value":"1380","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٣٨٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1380","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"70215_13SV_F0002_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/7/702/70215/13SVF0002/70215_13SV_F0002_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"70215_13SV_F0002_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/قطعة-بيكيني-علوية-من-قماش-انترلوك/70215_13SV_F0002_S_231"}],"formattedPrice":"AED 1,380","privateSalesPrice":"AED 1,380","isSingleSku":false}        
          null        
