قبعة بيسبول من قماش دريل

AED 2,800

اللون

أسود

غير متوفر
          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","identifier":"AF1HC274_2CXL_F0002_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_MDL.jpg","identifier":"AF1HC274_2CXL_F0002_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLR.jpg","identifier":"AF1HC274_2CXL_F0002_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLD.jpg","identifier":"AF1HC274_2CXL_F0002_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"01","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_ColorGroup_01","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"AS","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_CLM_AS","unitOfMeasure":"","value":"AS"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0EFF","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Label_0000ETX0EFF","unitOfMeasure":"","value":"EXTERIOR AND LINING 100% COTTON"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#000000","identifier":"F0002","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_ColorCode_F0002","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"AS10","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_SCMER_AS10","unitOfMeasure":"","value":"AS10"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1HC274","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_StyleCode_1HC274","unitOfMeasure":"","value":"CAPPELLI"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2CXL","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_MaterialCode_2CXL","unitOfMeasure":"","value":"DRILL_32_RICAMO"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أسود","composition":"Exterior and lining 100% cotton","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تتميز قبعة البيسبول القطن من قماش دريل هذه بتصميم راقٍ كاجوال ورياضي. يتألق هذا الأكسسوار بلوغو أحرف بارز بلون متباين. ","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"3","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1HC274_2CXL_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0008/1HC274_2CXL_F0008_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"1HC274_2CXL_F0008","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0008/1HC274_2CXL_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0008","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0009/1HC274_2CXL_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1HC274_2CXL_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0009/1HC274_2CXL_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0009","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كاكِيّ أسمر ضارب للصفار","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0241/1HC274_2CXL_F0241_SLF.jpg","hexCode":"#D7B186","partNumber":"1HC274_2CXL_F0241","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0241/1HC274_2CXL_F0241_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0241","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","sizeCodes":[{"identifier":"0901","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0901","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0901","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0901","unitOfMeasure":"","value":"XS"},{"identifier":"0902","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0902","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0902","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0902","unitOfMeasure":"NR","value":"S","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1HC274_2CXL_F0002_0902","productId":"1HC274_2CXL_F0002_0902","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0903","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0903","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0903","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0903","unitOfMeasure":"NR","value":"M","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1HC274_2CXL_F0002_0903","productId":"1HC274_2CXL_F0002_0903","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0904","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0904","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0904","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0904","unitOfMeasure":"","value":"L"},{"identifier":"0905","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0905","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0905","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0905","unitOfMeasure":"","value":"XL"},{"identifier":"0906","partNumberSize":"1HC274_2CXL_F0002_0906","skuUniqueId":"1HC274_2CXL_F0002_0906","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0906","unitOfMeasure":"","value":"XXL"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0903"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0904"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0905"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1HC274_2CXL_F0002","name":"قبعة بيسبول من قماش دريل","onSale":false,"shortDescription":"لوغو بأحرف مطرّز ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002_0906"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","partNumber":"1HC274_2CXL_F0002","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٨٠٠٫٠٠ د.إ","value":"2800","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٨٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2800","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1HC274_2CXL_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0002/1HC274_2CXL_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0002","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/قبعة-بيسبول-من-قماش-دريل/1HC274_2CXL_F0002"},{"color":"أزرق","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0008/1HC274_2CXL_F0008_SLF.jpg","hexCode":"#0E4573","partNumber":"1HC274_2CXL_F0008","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0008/1HC274_2CXL_F0008_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0008","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق","colorValue":"#0E4573","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/قبعة-بيسبول-من-قماش-دريل/1HC274_2CXL_F0008"},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0009/1HC274_2CXL_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1HC274_2CXL_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0009/1HC274_2CXL_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0009","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض","colorValue":"#FFFFFF","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/قبعة-بيسبول-من-قماش-دريل/1HC274_2CXL_F0009"},{"color":"كاكِيّ أسمر ضارب للصفار","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0241/1HC274_2CXL_F0241_SLF.jpg","hexCode":"#D7B186","partNumber":"1HC274_2CXL_F0241","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1HC/1HC274/2CXLF0241/1HC274_2CXL_F0241_SLF.jpg","uniqueID":"1HC274_2CXL_F0241","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كاكِيّ أسمر ضارب للصفار","colorValue":"#D7B186","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/قبعة-بيسبول-من-قماش-دريل/1HC274_2CXL_F0241"}],"formattedPrice":"AED 2,800","privateSalesPrice":"AED 2,800","isSingleSku":false}        
          null        
