فستان طويل من قماش كريب ساتان

AED 14,500

اللون

بيج صحراوي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","identifier":"AFP3H04L_1P7N_F0F24_S_231_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MDF.jpg","identifier":"AFP3H04L_1P7N_F0F24_S_231_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MDD.jpg","identifier":"AFP3H04L_1P7N_F0F24_S_231_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MDDA.jpg","identifier":"AFP3H04L_1P7N_F0F24_S_231_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MDB.jpg","identifier":"AFP3H04L_1P7N_F0F24_S_231_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"40GZ","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SCCOM_40GZ","unitOfMeasure":"","value":"40GZ"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"80","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ColorGroup_80","unitOfMeasure":"","value":"معتدل"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"GA","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_CLM_GA","unitOfMeasure":"","value":"GA"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX01ZU","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Label_0000ETX01ZU","unitOfMeasure":"","value":"100% SILK\rCONTAINS NONTEXTILE PARTS OF ANIMAL ORIGIN"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#E5D5BD","identifier":"F0F24","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ColorCode_F0F24","unitOfMeasure":"","value":"بيج صحراوي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"The model is 178 cm tall and wears a size 38","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_ModelWearing_The model is 178 cm tall and wears a size 38","unitOfMeasure":"","value":"The model is 178 cm tall and wears a size 38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"55","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MaterialGroup_55","unitOfMeasure":"","value":"حرير"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"160","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_Height_160","unitOfMeasure":"","value":"160"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"GAML","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SCMER_GAML","unitOfMeasure":"","value":"GAML"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"P3H04L","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_StyleCode_P3H04L","unitOfMeasure":"","value":"ABITO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_REP_40","unitOfMeasure":"","value":"40"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"1P7N","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_MaterialCode_1P7N","unitOfMeasure":"","value":"Crepe Satin"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"بيج صحراوي","composition":"100% silk\rcontains nontextile parts of animal origin","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتزين هذا الفستان بشرائط رفيعة بلون متباين مستوحى من ملابس النوم الأنيقة من قماش الكريب الساتان الفاخر. يتميز هذا الفستان بتصميم مستقيم مزين باللوغو الأيقوني وتكتمل روعته بفتحة جانبية.","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"بيج صحراوي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#E5D5BD","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","sizeCodes":[{"identifier":"3501","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3501","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3501","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3501","unitOfMeasure":"","value":"36"},{"identifier":"3513","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3513","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3513","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3513","unitOfMeasure":"","value":"36S"},{"identifier":"3502","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3502","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3502","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3502","unitOfMeasure":"","value":"38"},{"identifier":"3514","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3514","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3514","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3514","unitOfMeasure":"","value":"38S"},{"identifier":"3503","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503","unitOfMeasure":"NR","value":"40","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503","productId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3515","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3515","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3515","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3515","unitOfMeasure":"","value":"40S"},{"identifier":"3504","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504","unitOfMeasure":"NR","value":"42","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504","productId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3516","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3516","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3516","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3516","unitOfMeasure":"","value":"42S"},{"identifier":"3505","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505","unitOfMeasure":"NR","value":"44","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505","productId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3517","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3517","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3517","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3517","unitOfMeasure":"","value":"44S"},{"identifier":"3506","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506","unitOfMeasure":"NR","value":"46","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506","productId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3507","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3507","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3507","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3507","unitOfMeasure":"","value":"48"},{"identifier":"3508","partNumberSize":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3508","skuUniqueId":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3508","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3508","unitOfMeasure":"","value":"50"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3501"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3502"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3503"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3504"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3505"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3506"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3507"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3508"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3513"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3514"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3515"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3516"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","name":"فستان طويل من قماش كريب ساتان","onSale":false,"shortDescription":"تفصيل مستقيم---ياقة على شكل V---ياقة قميص---إغلاق بزر أمامي---أكمام طويلة---جيبان مُخيطان في الجهة الأمامية---هدب مستقيمة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_3517"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٤٬٥٠٠٫٠٠ د.إ","value":"14500","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٤٬٥٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"14500","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","colorVariants":[{"color":"بيج صحراوي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#E5D5BD","partNumber":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P3H/P3H04L/1P7NF0F24/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"P3H04L_1P7N_F0F24_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"بيج صحراوي","colorValue":"#E5D5BD","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/فستان-طويل-من-قماش-كريب-ساتان/P3H04L_1P7N_F0F24_S_231"}],"formattedPrice":"AED 14,500","privateSalesPrice":"AED 14,500","isSingleSku":false}        
          null        
