شورت كانفا

AED 6,200

اللون

طبيعي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MDF.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MDD.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MDDA.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MDB.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MDR.jpg","identifier":"AFP276HE_14GF_F0018_S_OOO_BKG_6","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"40GZ","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SCCOM_40GZ","unitOfMeasure":"","value":"40GZ"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"80","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ColorGroup_80","unitOfMeasure":"","value":"معتدل"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"GE","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_CLM_GE","unitOfMeasure":"","value":"GE"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0JLH","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Label_0000ETX0JLH","unitOfMeasure":"","value":"56% COTTON 44% LINEN\rINSERTS: CALF SKIN\rLINING: 100% COTTON\rCONTAINS NONTEXTILE PARTS OF ANIMAL ORIGIN"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#F0E5D6","identifier":"F0018","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ColorCode_F0018","unitOfMeasure":"","value":"طبيعي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"طول العارضة 180 سم وترتدي قياس 38","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_ModelWearing_طول العارضة 180 سم وترتدي قياس 38","unitOfMeasure":"","value":"طول العارضة 180 سم وترتدي قياس 38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"45","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MaterialGroup_45","unitOfMeasure":"","value":"قطن"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"GERD","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SCMER_GERD","unitOfMeasure":"","value":"GERD"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"P276HE","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_StyleCode_P276HE","unitOfMeasure":"","value":"SHORTS"}]},{"name":"REP","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_REP_40","unitOfMeasure":"","value":"40"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"14GF","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_MaterialCode_14GF","unitOfMeasure":"","value":"CANVAS"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"طبيعي","composition":"56% cotton 44% linen\rinserts: calf skin\rlining: 100% cotton\rcontains nontextile parts of animal origin","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتألق هذا الشورت القماش بتصميم خفيف وكاجوال يستوحي أجواء الصيف وتزيّنه تفاصيل فاخرة. يتألق التصميم الكلاسيكي بتفاصيل حزام جلد بلون متباين مزين بلوغو معدني مثلث الشكل مطلي أيقوني. ","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","sizeCodes":[{"identifier":"3501","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501","unitOfMeasure":"NR","value":"36","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501","productId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3513","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3513","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3513","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3513","unitOfMeasure":"","value":"36S"},{"identifier":"3502","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502","unitOfMeasure":"NR","value":"38","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502","productId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3514","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3514","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3514","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3514","unitOfMeasure":"","value":"38S"},{"identifier":"3503","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503","unitOfMeasure":"NR","value":"40","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503","productId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"3515","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3515","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3515","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3515","unitOfMeasure":"","value":"40S"},{"identifier":"3504","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504","unitOfMeasure":"NR","value":"42","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504","productId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"3516","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3516","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3516","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3516","unitOfMeasure":"","value":"42S"},{"identifier":"3505","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505","unitOfMeasure":"NR","value":"44","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505","productId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"3517","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3517","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3517","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3517","unitOfMeasure":"","value":"44S"},{"identifier":"3506","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3506","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3506","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3506","unitOfMeasure":"","value":"46"},{"identifier":"3507","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3507","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3507","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3507","unitOfMeasure":"","value":"48"},{"identifier":"3508","partNumberSize":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3508","skuUniqueId":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3508","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3508","unitOfMeasure":"","value":"50"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3501"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3502"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3503"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3504"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3505"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3506"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3507"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3508"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3513"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3514"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3515"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3516"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","name":"شورت كانفا","onSale":false,"shortDescription":"سحّاب مخفي مع خطّاف---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية---تفاصيل حزام جلد مزين بلوغو ","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO_3517"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٦٬٢٠٠٫٠٠ د.إ","value":"6200","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٦٬٢٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"6200","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","colorVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P27/P276HE/14GFF0018/P276HE_14GF_F0018_S_OOO_SLF.jpg","uniqueID":"P276HE_14GF_F0018_S_OOO","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"طبيعي","colorValue":"#F0E5D6","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/شورت-كانفا/P276HE_14GF_F0018_S_OOO"}],"formattedPrice":"AED 6,200","privateSalesPrice":"AED 6,200","isSingleSku":false}        
          null        
