سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني

AED 3,300

اللون

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLS.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_MDL.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLT.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLQ.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLD.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_6","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLDA.jpg","identifier":"AF4E3400_ASZ_F0F5C_BKG_7","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"Brand","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"SCCOM","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"3020","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_SCCOM_3020","unitOfMeasure":"","value":"3020"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"130","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_ColorGroup_130","unitOfMeasure":"","value":"أحمر"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_MaterialGroup_20","unitOfMeasure":"","value":"قماش/جلد"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"DC","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_CLM_DC","unitOfMeasure":"","value":"DC"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Gender","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"DC00","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_SCMER_DC00","unitOfMeasure":"","value":"DC00"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"4E3400","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_StyleCode_4E3400","unitOfMeasure":"","value":"CALZATURE UOMO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_REP_30","unitOfMeasure":"","value":"30"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#F10A0A#E6E6EB","identifier":"F0F5C","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_ColorCode_F0F5C","unitOfMeasure":"","value":"أحمر / فضي"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"ASZ","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_MaterialCode_ASZ","unitOfMeasure":"","value":"Paint and Bike"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أحمر / فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"سنيكيرز من جلد لمّاع مع تفاصيل من قماش بيكيه مستوحى من الجمال الأيقوني. يتألق التصميم بلوغو Prada Linea Rossa مثالي على لسان الحذاء والنعل.","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"4","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0002/4E3400_ASZ_F0002_SLR.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"4E3400_ASZ_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0002/4E3400_ASZ_F0002_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"مانجو/فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/4/4E3/4E3400/ASZF0BX6/4E3400_ASZ_F0BX6_SLR.png","hexCode":"#07A480#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0BX6","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/4/4E3/4E3400/ASZF0BX6/4E3400_ASZ_F0BX6_SLR.png","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0BX6","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أحمر / فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","hexCode":"#F10A0A#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق ملكي/فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0FJT/4E3400_ASZ_F0FJT_SLR.jpg","hexCode":"#182954#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0FJT","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0FJT/4E3400_ASZ_F0FJT_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0FJT","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض / فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0J36/4E3400_ASZ_F0J36_SLR.jpg","hexCode":"#FFFFFF#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0J36","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0J36/4E3400_ASZ_F0J36_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0J36","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","sizeCodes":[{"identifier":"0322","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0322","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0322","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0322","unitOfMeasure":"","value":"4"},{"identifier":"0323","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0323","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0323","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0323","unitOfMeasure":"","value":"4,5"},{"identifier":"0301","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0301","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0301","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0301","unitOfMeasure":"","value":"5"},{"identifier":"0302","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0302","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0302","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0302","unitOfMeasure":"","value":"5,5"},{"identifier":"0303","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0303","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0303","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0303","unitOfMeasure":"","value":"6"},{"identifier":"0304","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304","unitOfMeasure":"PA","value":"6,5","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0305","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305","unitOfMeasure":"PA","value":"7","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0306","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306","unitOfMeasure":"PA","value":"7,5","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0307","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307","unitOfMeasure":"PA","value":"8","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0308","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308","unitOfMeasure":"PA","value":"8,5","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0309","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309","unitOfMeasure":"PA","value":"9","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0310","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310","unitOfMeasure":"PA","value":"9,5","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0311","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311","unitOfMeasure":"PA","value":"10","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0312","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312","unitOfMeasure":"PA","value":"10,5","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0313","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313","unitOfMeasure":"PA","value":"11","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313","productId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0314","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0314","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0314","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0314","unitOfMeasure":"","value":"11,5"},{"identifier":"0315","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0315","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0315","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0315","unitOfMeasure":"","value":"12"},{"identifier":"0316","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0316","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0316","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0316","unitOfMeasure":"","value":"12,5"},{"identifier":"0317","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0317","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0317","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0317","unitOfMeasure":"","value":"13"},{"identifier":"0318","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0318","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0318","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0318","unitOfMeasure":"","value":"13,5"},{"identifier":"0319","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0319","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0319","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0319","unitOfMeasure":"","value":"14"},{"identifier":"0320","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0320","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0320","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0320","unitOfMeasure":"","value":"14,5"},{"identifier":"0321","partNumberSize":"4E3400_ASZ_F0F5C_0321","skuUniqueId":"4E3400_ASZ_F0F5C_0321","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0321","unitOfMeasure":"","value":"15"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0301"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0302"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0303"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0304"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0305"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0306"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0307"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0308"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0309"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0310"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0311"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0312"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0313"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0314"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0315"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0316"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0317"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0318"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0319"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0320"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0321"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0322"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"4E3400_ASZ_F0F5C","name":"سنيكيرز Prada America's Cup من الجلد اللمّاع وقماش تقني","onSale":false,"shortDescription":"الجزء العلوي: جلد لمّاع وقماش تقني---لوغو Prada Linea Rossa على لسان الحذاء والنعل---نعل مطاطي خفيف 40 مم ومرن---مطاط مخدد","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C_0323"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٣٬٣٠٠٫٠٠ د.إ","value":"3300","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٣٬٣٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"3300","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0002/4E3400_ASZ_F0002_SLR.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"4E3400_ASZ_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0002/4E3400_ASZ_F0002_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/سنيكيرز-Prada-Americas-Cup-من-الجلد-اللمّاع-وقماش-تقني/4E3400_ASZ_F0002"},{"color":"أحمر / فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","hexCode":"#F10A0A#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0F5C","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0F5C/4E3400_ASZ_F0F5C_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0F5C","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أحمر / فضي","colorValue":["#F10A0A","#E6E6EB"],"isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/سنيكيرز-Prada-Americas-Cup-من-الجلد-اللمّاع-وقماش-تقني/4E3400_ASZ_F0F5C"},{"color":"أزرق ملكي/فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0FJT/4E3400_ASZ_F0FJT_SLR.jpg","hexCode":"#182954#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0FJT","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0FJT/4E3400_ASZ_F0FJT_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0FJT","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق ملكي/فضي","colorValue":["#182954","#E6E6EB"],"isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/سنيكيرز-Prada-Americas-Cup-من-الجلد-اللمّاع-وقماش-تقني/4E3400_ASZ_F0FJT"},{"color":"أبيض / فضي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0J36/4E3400_ASZ_F0J36_SLR.jpg","hexCode":"#FFFFFF#E6E6EB","partNumber":"4E3400_ASZ_F0J36","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/4/4E3/4E3400/ASZF0J36/4E3400_ASZ_F0J36_SLR.jpg","uniqueID":"4E3400_ASZ_F0J36","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض / فضي","colorValue":["#FFFFFF","#E6E6EB"],"isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/سنيكيرز-Prada-Americas-Cup-من-الجلد-اللمّاع-وقماش-تقني/4E3400_ASZ_F0J36"}],"formattedPrice":"AED 3,300","privateSalesPrice":"AED 3,300","isSingleSku":false}        
          null        
