سلسلة لحافظة سماعات AirPods وAirPods Pro

AED 2,600

اللون

فولاذي / أسود

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","identifier":"AF1ZD006_2DMU_F0H76_F2019_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLD.png","identifier":"AF1ZD006_2DMU_F0H76_F2019_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLB.png","identifier":"AF1ZD006_2DMU_F0H76_F2019_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"Brand","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"SCCOM","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AD","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_SCCOM_20AD","unitOfMeasure":"","value":"20AD"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"170","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_ColorGroup_170","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي/ فضي"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"99","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_MaterialGroup_99","unitOfMeasure":"","value":"خامات أخرى"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"TH","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_CLM_TH","unitOfMeasure":"","value":"TH"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"TH14","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_SCMER_TH14","unitOfMeasure":"","value":"TH14"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1ZD006","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_StyleCode_1ZD006","unitOfMeasure":"","value":"P.TA CUFFIE"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D2D2D2#000000","identifier":"F0H76","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_ColorCode_F0H76","unitOfMeasure":"","value":"فولاذي / أسود"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2DMU","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_MaterialCode_2DMU","unitOfMeasure":"","value":"Porta Cuffie"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"فولاذي / أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يعتبر اللوغو المثلث الشكل جزءاً أيقونياً من عناصر الدار، وهو مأخوذ من صناديق الملابس من تصميم ماريو برادا، حيث يحمل لمسة عصرية ويزيّن سلسلة حافظة سماعات AirPods وAirPods pro.","mfPartNumber_ntk":"1ZD006_2DMU_F0H76","name":"سلسلة لحافظة سماعات AirPods وAirPods Pro","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"فولاذي / أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","hexCode":"#D2D2D2#000000","partNumber":"1ZD006_2DMU_F0H76","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"لوغو معدني مطلي مثلث الشكل","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501","skuUniqueId":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501","productId":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":6}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1ZD006_2DMU_F0H76","name":"سلسلة لحافظة سماعات AirPods وAirPods Pro","onSale":false,"shortDescription":"لوغو معدني مطلي مثلث الشكل","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","partNumber":"1ZD006_2DMU_F0H76","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","value":"2600","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2600","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76","colorVariants":[{"color":"فولاذي / أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","hexCode":"#D2D2D2#000000","partNumber":"1ZD006_2DMU_F0H76","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/1/1ZD/1ZD006/2DMUF0H76/1ZD006_2DMU_F0H76_SLF.png","uniqueID":"1ZD006_2DMU_F0H76","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"فولاذي / أسود","colorValue":["#D2D2D2","#000000"],"isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/سلسلة-لحافظة-سماعات-AirPods-وAirPods-Pro/1ZD006_2DMU_F0H76"}],"formattedPrice":"AED 2,600","privateSalesPrice":"AED 2,600","isSingleSku":true}        
          null        
