ربطة عنق قطن

AED 1,140

اللون

بني داكن

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","identifier":"AFUCR77_1XV2_F063M_S_202_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_MDL.jpg","identifier":"AFUCR77_1XV2_F063M_S_202_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLD.jpg","identifier":"AFUCR77_1XV2_F063M_S_202_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"70","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ColorGroup_70","unitOfMeasure":"","value":"بني"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"KC","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_CLM_KC","unitOfMeasure":"","value":"KC"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKC064","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Label_0000ETKC064","unitOfMeasure":"","value":"100% COTTON\rLINING: 100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#716752","identifier":"F063M","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ColorCode_F063M","unitOfMeasure":"","value":"بني داكن"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"طول عارض(ة) الأزياء189سم ويرتدي/ترتدي قياس38","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_ModelWearing_طول عارض(ة) الأزياء189سم ويرتدي/ترتدي قياس38","unitOfMeasure":"","value":"طول عارض(ة) الأزياء189سم ويرتدي/ترتدي قياس38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"45","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_MaterialGroup_45","unitOfMeasure":"","value":"قطن"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"150","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_Height_150","unitOfMeasure":"","value":"150"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"KCA7","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_SCMER_KCA7","unitOfMeasure":"","value":"KCA7"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"UCR77","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_StyleCode_UCR77","unitOfMeasure":"","value":"CRAVATTA"}]},{"name":"REP","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"1XV2","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_MaterialCode_1XV2","unitOfMeasure":"","value":"Popeline"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"بني داكن","composition":"100% cotton\rlining: 100% silk","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تتألق ربطة العنق هذه من القطن بملصق سارتوريال بطابع أيقوني.","mfPartNumber_ntk":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","name":"ربطة عنق قطن","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أزرق نجمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F0637/UCR77_1XV2_F0637_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#98BDD1","partNumber":"UCR77_1XV2_F0637_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F0637/UCR77_1XV2_F0637_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F0637_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"بني داكن","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#716752","partNumber":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"ملصق سارتوريال---عرض لسان ربطة العنق: 7 سم","sizeCodes":[{"identifier":"3901","partNumberSize":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3901","skuUniqueId":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3901","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3901","unitOfMeasure":"","value":"S145"},{"identifier":"3902","partNumberSize":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902","skuUniqueId":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902","unitOfMeasure":"NR","value":"R150","availableQuantity":4,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902","productId":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3903","partNumberSize":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3903","skuUniqueId":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3903","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3903","unitOfMeasure":"","value":"L160"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","name":"ربطة عنق قطن","onSale":false,"shortDescription":"ملصق سارتوريال---عرض لسان ربطة العنق: 7 سم","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","name":"ربطة عنق قطن","onSale":false,"shortDescription":"ملصق سارتوريال---عرض لسان ربطة العنق: 7 سم","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","name":"ربطة عنق قطن","onSale":false,"shortDescription":"ملصق سارتوريال---عرض لسان ربطة العنق: 7 سم","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202_3903"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","partNumber":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬١٤٠٫٠٠ د.إ","value":"1140","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬١٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1140","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","colorVariants":[{"color":"أزرق نجمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F0637/UCR77_1XV2_F0637_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#98BDD1","partNumber":"UCR77_1XV2_F0637_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F0637/UCR77_1XV2_F0637_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F0637_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق نجمي","colorValue":"#98BDD1","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-قطن/UCR77_1XV2_F0637_S_202"},{"color":"بني داكن","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","hexCode":"#716752","partNumber":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UCR/UCR77/1XV2F063M/UCR77_1XV2_F063M_S_202_SLF.jpg","uniqueID":"UCR77_1XV2_F063M_S_202","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"بني داكن","colorValue":"#716752","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/ربطة-عنق-قطن/UCR77_1XV2_F063M_S_202"}],"formattedPrice":"AED 1,140","privateSalesPrice":"AED 1,140","isSingleSku":false}        
          null        
