حقيبة من الجلد بحزام كتف

AED 10,000

اللون

كراميل

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLR.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLB.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLO.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLO.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLD.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_6","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_MDLA.jpg","identifier":"AF1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_BKG_7","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"10P6","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SCCOM_10P6","unitOfMeasure":"","value":"10P6"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"70","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_ColorGroup_70","unitOfMeasure":"","value":"بني"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"AA","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_CLM_AA","unitOfMeasure":"","value":"AA"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#CE9860","identifier":"F03OF","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_ColorCode_F03OF","unitOfMeasure":"","value":"كراميل"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_MaterialGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"جلد"}]},{"name":"Length","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Length","identifier":"Length","values":[{"identifier":"8.5","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Length_8.5","unitOfMeasure":"","value":"8.5"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"14.5","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Height_14.5","unitOfMeasure":"","value":"14.5"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"AA40","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SCMER_AA40","unitOfMeasure":"","value":"AA40"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1BH082","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_StyleCode_1BH082","unitOfMeasure":"","value":"BANDOLIERA"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_REP_10","unitOfMeasure":"","value":"10"}]},{"name":"Width","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"22","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_Width_22","unitOfMeasure":"","value":"22"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2DKV","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_MaterialCode_2DKV","unitOfMeasure":"","value":"Vit.Daino Soft"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"كراميل","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"قسمان---حزام بتصميم شريط محبوك بطول 95 سم قابل للفصل ومزيّن بلوغو مطبوع مُطرز---حزام كتف من الجلد بطول 110 سم قابل للتعديل والفصل---قطعة معدنية---لوغو بأحرف معدنية في الجهة الأمامية---سحّاب إغلاق---بطانة من قماش نايلون يزينها لوغو مطبوع مع جيب مخيّط","mfPartNumber_ntk":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","name":"حقيبة من الجلد بحزام كتف","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"8","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0002/1BH082_2DKV_F0002_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1BH082_2DKV_F0002_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0002/1BH082_2DKV_F0002_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F0002_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0009/1BH082_2DKV_F0009_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1BH082_2DKV_F0009_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0009/1BH082_2DKV_F0009_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F0009_V_3OM","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق شاحب","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF010I/1BH082_2DKV_F010I_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#DCDBE1","partNumber":"1BH082_2DKV_F010I_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF010I/1BH082_2DKV_F010I_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F010I_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"مريمية","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF014J/1BH082_2DKV_F014J_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#7AAD96","partNumber":"1BH082_2DKV_F014J_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF014J/1BH082_2DKV_F014J_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F014J_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"زنبق الماء","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF01U0/1BH082_2DKV_F01U0_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#d7c5b9","partNumber":"1BH082_2DKV_F01U0_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF01U0/1BH082_2DKV_F01U0_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F01U0_V_3OM","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"رملي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF02YP/1BH082_2DKV_F02YP_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#D8B799","partNumber":"1BH082_2DKV_F02YP_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF02YP/1BH082_2DKV_F02YP_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F02YP_V_3OM","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كراميل","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF02Z8/1BH082_2DKV_F02Z8_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#CE9860","partNumber":"1BH082_2DKV_F02Z8_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF02Z8/1BH082_2DKV_F02Z8_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F02Z8_V_3OM","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كراميل","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#CE9860","partNumber":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"رمادي صلصالي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0572/1BH082_2DKV_F0572_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#BEAD9E","partNumber":"1BH082_2DKV_F0572_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0572/1BH082_2DKV_F0572_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F0572_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"حقيبة من الجلد بحزام كتف","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501","skuUniqueId":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":6,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501","productId":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":8}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","name":"حقيبة من الجلد بحزام كتف","onSale":false,"shortDescription":"حقيبة من الجلد بحزام كتف","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","partNumber":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٠٬٠٠٠٫٠٠ د.إ","value":"10000","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٠٬٠٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"10000","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","insideTheBag":"Questa borsa può comodamente contenere un iPhone 15 Pro Max, un portafogli Prada piccolo e altri piccoli oggetti.","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0002/1BH082_2DKV_F0002_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1BH082_2DKV_F0002_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0002/1BH082_2DKV_F0002_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F0002_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حقيبة-من-الجلد-بحزام-كتف/1BH082_2DKV_F0002_V_3OM"},{"color":"أزرق شاحب","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF010I/1BH082_2DKV_F010I_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#DCDBE1","partNumber":"1BH082_2DKV_F010I_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF010I/1BH082_2DKV_F010I_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F010I_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق شاحب","colorValue":"#DCDBE1","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حقيبة-من-الجلد-بحزام-كتف/1BH082_2DKV_F010I_V_3OM"},{"color":"مريمية","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF014J/1BH082_2DKV_F014J_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#7AAD96","partNumber":"1BH082_2DKV_F014J_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF014J/1BH082_2DKV_F014J_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F014J_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"مريمية","colorValue":"#7AAD96","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حقيبة-من-الجلد-بحزام-كتف/1BH082_2DKV_F014J_V_3OM"},{"color":"كراميل","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#CE9860","partNumber":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF03OF/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كراميل","colorValue":"#CE9860","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/حقيبة-من-الجلد-بحزام-كتف/1BH082_2DKV_F03OF_V_3OM"},{"color":"رمادي صلصالي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0572/1BH082_2DKV_F0572_V_3OM_SLF.jpg","hexCode":"#BEAD9E","partNumber":"1BH082_2DKV_F0572_V_3OM","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1BH/1BH082/2DKVF0572/1BH082_2DKV_F0572_V_3OM_SLF.jpg","uniqueID":"1BH082_2DKV_F0572_V_3OM","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"رمادي صلصالي","colorValue":"#BEAD9E","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حقيبة-من-الجلد-بحزام-كتف/1BH082_2DKV_F0572_V_3OM"}],"formattedPrice":"AED 10,000","privateSalesPrice":"AED 10,000","isSingleSku":true}        
          null        
