حزام جلد

AED 2,600

اللون

كُونْياك

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","identifier":"AF1CC545_8NQ_F0ORP_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLD.jpg","identifier":"AF1CC545_8NQ_F0ORP_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AP","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_SCCOM_20AP","unitOfMeasure":"","value":"20AP"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"70","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_ColorGroup_70","unitOfMeasure":"","value":"بني"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"AP","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_CLM_AP","unitOfMeasure":"","value":"AP"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#8f5643","identifier":"F0ORP","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_ColorCode_F0ORP","unitOfMeasure":"","value":"كُونْياك"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_MaterialGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"جلد"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"3.5","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_Height_3.5","unitOfMeasure":"","value":"3.5"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"AP13","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_SCMER_AP13","unitOfMeasure":"","value":"AP13"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1CC545","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_StyleCode_1CC545","unitOfMeasure":"","value":"CINTURE"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"8NQ","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_MaterialCode_8NQ","unitOfMeasure":"","value":"Q"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"كُونْياك","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتألق طرف هذا الحزام الجلدي باللوغو المعدني مثلث الشكل المطلي الأيقوني، والذي ظهر لأول مرة على صناديق ملابس من تصميم ماريو برادا عام 1913.","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"5","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0002/1CC545_8NQ_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1CC545_8NQ_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0002/1CC545_8NQ_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0009/1CC545_8NQ_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1CC545_8NQ_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0009/1CC545_8NQ_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0009","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كُونْياك","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0046/1CC545_8NQ_F0046_SLF.jpg","hexCode":"#A86738","partNumber":"1CC545_8NQ_F0046","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0046/1CC545_8NQ_F0046_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0046","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0632/1CC545_8NQ_F0632_SLF.jpg","hexCode":"#000000#D4AF37","partNumber":"1CC545_8NQ_F0632","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0632/1CC545_8NQ_F0632_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0632","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF097W/1CC545_8NQ_F097W_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1CC545_8NQ_F097W","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF097W/1CC545_8NQ_F097W_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F097W","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"كُونْياك","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","hexCode":"#8f5643","partNumber":"1CC545_8NQ_F0ORP","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","sizeCodes":[{"identifier":"0101","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0101","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0101","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0101","unitOfMeasure":"","value":"60"},{"identifier":"0102","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0102","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0102","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0102","unitOfMeasure":"","value":"65"},{"identifier":"0103","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0103","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0103","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0103","unitOfMeasure":"","value":"70"},{"identifier":"0104","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0104","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0104","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0104","unitOfMeasure":"","value":"75"},{"identifier":"0105","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105","unitOfMeasure":"NR","value":"80","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105","productId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0106","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106","unitOfMeasure":"NR","value":"85","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106","productId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0107","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0107","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0107","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0107","unitOfMeasure":"","value":"90"},{"identifier":"0108","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0108","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0108","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0108","unitOfMeasure":"","value":"95"},{"identifier":"0109","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0109","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0109","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0109","unitOfMeasure":"","value":"100"},{"identifier":"0110","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0110","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0110","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0110","unitOfMeasure":"","value":"105"},{"identifier":"0111","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0111","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0111","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0111","unitOfMeasure":"","value":"110"},{"identifier":"0112","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0112","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0112","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0112","unitOfMeasure":"","value":"115"},{"identifier":"0113","partNumberSize":"1CC545_8NQ_F0ORP_0113","skuUniqueId":"1CC545_8NQ_F0ORP_0113","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0113","unitOfMeasure":"","value":"120"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0101"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0102"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0103"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0104"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0105"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0106"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0107"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0108"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0109"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0110"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0111"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0112"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1CC545_8NQ_F0ORP","name":"حزام جلد","onSale":false,"shortDescription":"مشبك معدني---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP_0113"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","partNumber":"1CC545_8NQ_F0ORP","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","value":"2600","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٦٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2600","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0002/1CC545_8NQ_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"1CC545_8NQ_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0002/1CC545_8NQ_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حزام-جلد/1CC545_8NQ_F0002"},{"color":"كُونْياك","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0046/1CC545_8NQ_F0046_SLF.jpg","hexCode":"#A86738","partNumber":"1CC545_8NQ_F0046","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0046/1CC545_8NQ_F0046_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0046","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كُونْياك","colorValue":"#A86738","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حزام-جلد/1CC545_8NQ_F0046"},{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0632/1CC545_8NQ_F0632_SLF.jpg","hexCode":"#000000#D4AF37","partNumber":"1CC545_8NQ_F0632","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0632/1CC545_8NQ_F0632_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0632","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":["#000000","#D4AF37"],"isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حزام-جلد/1CC545_8NQ_F0632"},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF097W/1CC545_8NQ_F097W_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1CC545_8NQ_F097W","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF097W/1CC545_8NQ_F097W_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F097W","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض","colorValue":"#FFFFFF","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/حزام-جلد/1CC545_8NQ_F097W"},{"color":"كُونْياك","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","hexCode":"#8f5643","partNumber":"1CC545_8NQ_F0ORP","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1CC/1CC545/8NQF0ORP/1CC545_8NQ_F0ORP_SLF.jpg","uniqueID":"1CC545_8NQ_F0ORP","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كُونْياك","colorValue":"#8f5643","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/حزام-جلد/1CC545_8NQ_F0ORP"}],"formattedPrice":"AED 2,600","privateSalesPrice":"AED 2,600","isSingleSku":false}        
          null        
