جراب هاتف ذكي من الجلد

AED 5,300

اللون

أبيض

غير متوفر
          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","identifier":"AF2ZH155_2CND_F0009_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLR.jpg","identifier":"AF2ZH155_2CND_F0009_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLB.jpg","identifier":"AF2ZH155_2CND_F0009_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLO.jpg","identifier":"AF2ZH155_2CND_F0009_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLD.jpg","identifier":"AF2ZH155_2CND_F0009_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AD","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_SCCOM_20AD","unitOfMeasure":"","value":"20AD"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_ColorGroup_90","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"TH","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_CLM_TH","unitOfMeasure":"","value":"TH"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#FFFFFF","identifier":"F0009","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_ColorCode_F0009","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_MaterialGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"جلد"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"18","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Height_18","unitOfMeasure":"","value":"18"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"TH07","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_SCMER_TH07","unitOfMeasure":"","value":"TH07"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"2ZH155","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_StyleCode_2ZH155","unitOfMeasure":"","value":"P.TA CELLULARE"}]},{"name":"REP","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"13","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_Width_13","unitOfMeasure":"","value":"13"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2CND","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_MaterialCode_2CND","unitOfMeasure":"","value":"VITELLO SOFTY"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتميز جراب الهاتف الذكي هذا من الجلد برباط بشريط نايلون قابل للتعديل لارتدائه حول الرقبة بطابع عصري متطور. يتزين الأكسسوار بلوغو مثلث رمزي.","mfPartNumber_ntk":"2ZH155_2CND_F0009","name":"جراب هاتف ذكي من الجلد","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"1","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0002/2ZH155_2CND_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"2ZH155_2CND_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0002/2ZH155_2CND_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"2ZH155_2CND_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"رباط إغلاق---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---حزام كتف من النايلون المنسوج قابل للتعديل والفصل","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"2ZH155_2CND_F0009_1501","skuUniqueId":"2ZH155_2CND_F0009_1501","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"2ZH155_2CND_F0009_1501","productId":"2ZH155_2CND_F0009_1501","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"2ZH155_2CND_F0009","name":"جراب هاتف ذكي من الجلد","onSale":false,"shortDescription":"رباط إغلاق---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---حزام كتف من النايلون المنسوج قابل للتعديل والفصل","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","partNumber":"2ZH155_2CND_F0009","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٥٬٣٠٠٫٠٠ د.إ","value":"5300","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٥٬٣٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"5300","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0002/2ZH155_2CND_F0002_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"2ZH155_2CND_F0002","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0002/2ZH155_2CND_F0002_SLF.jpg","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0002","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/جراب-هاتف-ذكي-من-الجلد/2ZH155_2CND_F0002"},{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"2ZH155_2CND_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/2/2ZH/2ZH155/2CNDF0009/2ZH155_2CND_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"2ZH155_2CND_F0009","available":"False","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض","colorValue":"#FFFFFF","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/جراب-هاتف-ذكي-من-الجلد/2ZH155_2CND_F0009"}],"formattedPrice":"AED 5,300","privateSalesPrice":"AED 5,300","isSingleSku":true}        
          null        
