تيشيرت من الجيرسيه

AED 3,650

اللون

أبيض

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","identifier":"AF3515B_10UP_F0009_S_231_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_MDF.jpg","identifier":"AF3515B_10UP_F0009_S_231_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_MDD.jpg","identifier":"AF3515B_10UP_F0009_S_231_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_MDDA.jpg","identifier":"AF3515B_10UP_F0009_S_231_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_MDB.jpg","identifier":"AF3515B_10UP_F0009_S_231_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"40HM","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_SCCOM_40HM","unitOfMeasure":"","value":"40HM"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ColorGroup_90","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"HM","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_CLM_HM","unitOfMeasure":"","value":"HM"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX02PH","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Label_0000ETX02PH","unitOfMeasure":"","value":"100% COTTON"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#FFFFFF","identifier":"F0009","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ColorCode_F0009","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"The model is 179 cm tall and wears a size 38","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_ModelWearing_The model is 179 cm tall and wears a size 38","unitOfMeasure":"","value":"The model is 179 cm tall and wears a size 38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"45","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_MaterialGroup_45","unitOfMeasure":"","value":"قطن"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"70","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_Height_70","unitOfMeasure":"","value":"70"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"HM06","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_SCMER_HM06","unitOfMeasure":"","value":"HM06"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"3515B","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_StyleCode_3515B","unitOfMeasure":"","value":"GIROCOLLO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_REP_40","unitOfMeasure":"","value":"40"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"10UP","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_MaterialCode_10UP","unitOfMeasure":"","value":"Jersey"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أبيض","composition":"100% cotton","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"تيشيرت قصير الأكمام من الجيرسيه بياقة دائرية وخطوط واضحة وبسيطة ويأتي مزيناً بلوغو معدني مثلث الشكل مطلي أيقوني.","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","sizeCodes":[{"identifier":"0901","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901","unitOfMeasure":"NR","value":"XS","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901","productId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0902","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902","unitOfMeasure":"NR","value":"S","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902","productId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0903","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903","unitOfMeasure":"NR","value":"M","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903","productId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0904","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904","unitOfMeasure":"NR","value":"L","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904","productId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0905","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905","unitOfMeasure":"NR","value":"XL","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905","productId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0906","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0906","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0906","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0906","unitOfMeasure":"","value":"XXL"},{"identifier":"0907","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0907","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0907","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0907","unitOfMeasure":"","value":"XXXL"},{"identifier":"0910","partNumberSize":"3515B_10UP_F0009_S_231_0910","skuUniqueId":"3515B_10UP_F0009_S_231_0910","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0910","unitOfMeasure":"","value":"XXS"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0903"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0904"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0905"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0906"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0907"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"3515B_10UP_F0009_S_231","name":"تيشيرت من الجيرسيه","onSale":false,"shortDescription":"مقاس كبير---ياقة ضيّقة محبوكة مضلّعة---أكمام قصيرة---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---قطعة مسطحة مفرودة","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231_0910"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٣٬٦٥٠٫٠٠ د.إ","value":"3650","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٣٬٦٥٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"3650","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231","colorVariants":[{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"3515B_10UP_F0009_S_231","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/3/351/3515B/10UPF0009/3515B_10UP_F0009_S_231_SLF.jpg","uniqueID":"3515B_10UP_F0009_S_231","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض","colorValue":"#FFFFFF","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/تيشيرت-من-الجيرسيه/3515B_10UP_F0009_S_231"}],"formattedPrice":"AED 3,650","privateSalesPrice":"AED 3,650","isSingleSku":false}        
          null        
