بنطال غران دو بودر

AED 5,800

اللون

أسود

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","identifier":"AFP229H_13GY_F0002_S_232_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_MDF.jpg","identifier":"AFP229H_13GY_F0002_S_232_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_MDD.jpg","identifier":"AFP229H_13GY_F0002_S_232_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_MDDA.jpg","identifier":"AFP229H_13GY_F0002_S_232_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_MDB.jpg","identifier":"AFP229H_13GY_F0002_S_232_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"40GZ","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_SCCOM_40GZ","unitOfMeasure":"","value":"40GZ"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"01","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ColorGroup_01","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"GE","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_CLM_GE","unitOfMeasure":"","value":"GE"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX03TR","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Label_0000ETX03TR","unitOfMeasure":"","value":"98% VIRGIN WOOL 2% ELASTANE\rSTRAP 100% COTTON\rPOCKET LINING 100% CUPRO"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#000000","identifier":"F0002","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ColorCode_F0002","unitOfMeasure":"","value":"أسود"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"طول عارض(ة) الأزياء178سم ويرتدي/ترتدي قياس38","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_ModelWearing_طول عارض(ة) الأزياء178سم ويرتدي/ترتدي قياس38","unitOfMeasure":"","value":"طول عارض(ة) الأزياء178سم ويرتدي/ترتدي قياس38"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_MaterialGroup_40","unitOfMeasure":"","value":"صوف"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"32","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_Height_32","unitOfMeasure":"","value":"32"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"GERA","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_SCMER_GERA","unitOfMeasure":"","value":"GERA"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"P229H","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_StyleCode_P229H","unitOfMeasure":"","value":"PANTALONI"}]},{"name":"REP","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_REP_40","unitOfMeasure":"","value":"40"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"13GY","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_MaterialCode_13GY","unitOfMeasure":"","value":"GRAIN DE POUDRE"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أسود","composition":"98% virgin wool 2% elastane\rstrap 100% cotton\rpocket lining 100% cupro","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"لمسات مستوحاة من طراز الريترو مع طابع دقيق وعصري. يتميز هذا البنطال من الغران دو بودر بتفصيلة ملابس رجال أنيقة.","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","sizeCodes":[{"identifier":"3501","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3501","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3501","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3501","unitOfMeasure":"","value":"36"},{"identifier":"3513","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3513","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3513","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3513","unitOfMeasure":"","value":"36S"},{"identifier":"3502","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3502","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3502","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3502","unitOfMeasure":"","value":"38"},{"identifier":"3514","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3514","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3514","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3514","unitOfMeasure":"","value":"38S"},{"identifier":"3503","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503","unitOfMeasure":"NR","value":"40","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503","productId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3515","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3515","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3515","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3515","unitOfMeasure":"","value":"40S"},{"identifier":"3504","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504","unitOfMeasure":"NR","value":"42","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504","productId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":3},{"identifier":"3516","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3516","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3516","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3516","unitOfMeasure":"","value":"42S"},{"identifier":"3505","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505","unitOfMeasure":"NR","value":"44","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505","productId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"3517","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3517","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3517","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3517","unitOfMeasure":"","value":"44S"},{"identifier":"3506","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506","unitOfMeasure":"NR","value":"46","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506","productId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"3507","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3507","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3507","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3507","unitOfMeasure":"","value":"48"},{"identifier":"3508","partNumberSize":"P229H_13GY_F0002_S_232_3508","skuUniqueId":"P229H_13GY_F0002_S_232_3508","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3508","unitOfMeasure":"","value":"50"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3501"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3502"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3503"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3504"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3505"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3506"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3507"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3508"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3513"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3514"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3515"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3516"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"P229H_13GY_F0002_S_232","name":"بنطال غران دو بودر","onSale":false,"shortDescription":"تفصيلة بتصميم ملابس الرجال---إغلاق أمامي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---جيوب أمامية مائلة وجيوب داخلية خلفية","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232_3517"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٥٬٨٠٠٫٠٠ د.إ","value":"5800","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٥٬٨٠٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"5800","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232","colorVariants":[{"color":"أسود","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","hexCode":"#000000","partNumber":"P229H_13GY_F0002_S_232","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/P/P22/P229H/13GYF0002/P229H_13GY_F0002_S_232_SLF.jpg","uniqueID":"P229H_13GY_F0002_S_232","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أسود","colorValue":"#000000","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/بنطال-غران-دو-بودر/P229H_13GY_F0002_S_232"}],"formattedPrice":"AED 5,800","privateSalesPrice":"AED 5,800","isSingleSku":false}        
          null        
