برمودا قطن

AED 2,750

اللون

طبيعي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","identifier":"AFUJP232_14K8_F0018_S_WMO_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MDF.jpg","identifier":"AFUJP232_14K8_F0018_S_WMO_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MDD.jpg","identifier":"AFUJP232_14K8_F0018_S_WMO_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MDDA.jpg","identifier":"AFUJP232_14K8_F0018_S_WMO_BKG_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MDB.jpg","identifier":"AFUJP232_14K8_F0018_S_WMO_BKG_5","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"40HM","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SCCOM_40HM","unitOfMeasure":"","value":"40HM"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"80","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ColorGroup_80","unitOfMeasure":"","value":"معتدل"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"HM","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_CLM_HM","unitOfMeasure":"","value":"HM"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETX0J8U","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Label_0000ETX0J8U","unitOfMeasure":"","value":"100% COTTON\rCONTAINS NONTEXTILE PARTS OF ANIMAL ORIGIN\rCALF SKIN DETAILS"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"U","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Gender_U","unitOfMeasure":"","value":"U"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#F0E5D6","identifier":"F0018","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ColorCode_F0018","unitOfMeasure":"","value":"طبيعي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"ModelWearing","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ModelWearing","identifier":"ModelWearing","values":[{"identifier":"طول العارضة 190 سم وترتدي قياس 48","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_ModelWearing_طول العارضة 190 سم وترتدي قياس 48","unitOfMeasure":"","value":"طول العارضة 190 سم وترتدي قياس 48"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"45","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MaterialGroup_45","unitOfMeasure":"","value":"قطن"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_Height_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"HM15","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SCMER_HM15","unitOfMeasure":"","value":"HM15"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"UJP232","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_StyleCode_UJP232","unitOfMeasure":"","value":"SHORT_32__47__32_BERMUDA"}]},{"name":"REP","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"40","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_REP_40","unitOfMeasure":"","value":"40"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"14K8","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_MaterialCode_14K8","unitOfMeasure":"","value":"PIQUET"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"طبيعي","composition":"100% cotton\rcontains nontextile parts of animal origin\rcalf skin details","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتميز هذه البرمودا القطن بتصميم ناعم مريح بطابع رياضي وتفصيلة عصرية. يتميز التصميم بحزام خصر برباط وجيب مخيّط خلفي، ويتألق بلوغو معدني مثلث الشكل مطلي بلمسة مميزة جذّابة أيقونية. ","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","sizeCodes":[{"identifier":"0901","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901","unitOfMeasure":"NR","value":"XS","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0902","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902","unitOfMeasure":"NR","value":"S","availableQuantity":2,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":2},{"identifier":"0903","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903","unitOfMeasure":"NR","value":"M","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0904","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904","unitOfMeasure":"NR","value":"L","availableQuantity":3,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":3},{"identifier":"0905","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905","unitOfMeasure":"NR","value":"XL","availableQuantity":1,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"0906","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906","unitOfMeasure":"NR","value":"XXL","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906","productId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906","store":false,"storeInventoryStatus":"Unavailable","totalAvailable":0},{"identifier":"0907","partNumberSize":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0907","skuUniqueId":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0907","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0907","unitOfMeasure":"","value":"XXXL"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0901"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0902"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0903"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0904"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0905"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0906"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","name":"برمودا قطن","onSale":false,"shortDescription":"\nحزام خصر برباط داخلي---هدب مستقيم---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي---الطول: 50 سم؛ القياس: M---جيب مخيّط خلفي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO_0907"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٧٥٠٫٠٠ د.إ","value":"2750","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٧٥٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2750","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","colorVariants":[{"color":"طبيعي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","hexCode":"#F0E5D6","partNumber":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/U/UJP/UJP232/14K8F0018/UJP232_14K8_F0018_S_WMO_SLF.jpg","uniqueID":"UJP232_14K8_F0018_S_WMO","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"طبيعي","colorValue":"#F0E5D6","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/برمودا-قطن/UJP232_14K8_F0018_S_WMO"}],"formattedPrice":"AED 2,750","privateSalesPrice":"AED 2,750","isSingleSku":false}        
          null        
