وشاح من نسيج التويل بطبعات

AED 2,240

اللون

رمادي فولاذي

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","identifier":"AF1FF001_2C1A_F0276_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLD.jpg","identifier":"AF1FF001_2C1A_F0276_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLO.jpg","identifier":"AF1FF001_2C1A_F0276_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AG","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_SCCOM_20AG","unitOfMeasure":"","value":"20AG"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"170","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_ColorGroup_170","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي/ فضي"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"FD","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_CLM_FD","unitOfMeasure":"","value":"FD"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKC002","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Label_0000ETKC002","unitOfMeasure":"","value":"100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#D2D2D2","identifier":"F0276","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_ColorCode_F0276","unitOfMeasure":"","value":"رمادي فولاذي"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Height_90","unitOfMeasure":"","value":"90"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"FD01","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_SCMER_FD01","unitOfMeasure":"","value":"FD01"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1FF001","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_StyleCode_1FF001","unitOfMeasure":"","value":"FOULARD"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_Width_90","unitOfMeasure":"","value":"90"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2C1A","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_MaterialCode_2C1A","unitOfMeasure":"","value":"TWILL_32_GARDENIA"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"رمادي فولاذي","composition":"100% silk","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتألق هذا الوشاح من نسيج التويل بنقشة زهور فاخرة بلمسة جذّابة عملية. يتزين هذا الأكسسوار الأنيق بلوغو أحرف مطبوع أيقوني. ","mfPartNumber_ntk":"1FF001_2C1A_F0276","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"رمادي فولاذي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","hexCode":"#D2D2D2","partNumber":"1FF001_2C1A_F0276","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"نقشة غاردينيا---لوغو مطبوع","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1FF001_2C1A_F0276_1501","skuUniqueId":"1FF001_2C1A_F0276_1501","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":5,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1FF001_2C1A_F0276_1501","productId":"1FF001_2C1A_F0276_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":6}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1FF001_2C1A_F0276","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"shortDescription":"نقشة غاردينيا---لوغو مطبوع","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","partNumber":"1FF001_2C1A_F0276","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٢٤٠٫٠٠ د.إ","value":"2240","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٢٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2240","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276","colorVariants":[{"color":"رمادي فولاذي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","hexCode":"#D2D2D2","partNumber":"1FF001_2C1A_F0276","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2C1AF0276/1FF001_2C1A_F0276_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2C1A_F0276","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"رمادي فولاذي","colorValue":"#D2D2D2","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/1FF001_2C1A_F0276"}],"formattedPrice":"AED 2,240","privateSalesPrice":"AED 2,240","isSingleSku":true}        
          null        
