وشاح من نسيج التويل بطبعات

AED 2,240

اللون

أبيض

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","identifier":"AF1FF001_2CLI_F0009_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLD.jpg","identifier":"AF1FF001_2CLI_F0009_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLO.jpg","identifier":"AF1FF001_2CLI_F0009_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20FD","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_SCCOM_20FD","unitOfMeasure":"","value":"20FD"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_ColorGroup_90","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"FD","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_CLM_FD","unitOfMeasure":"","value":"FD"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKC002","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Label_0000ETKC002","unitOfMeasure":"","value":"100% SILK"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#FFFFFF","identifier":"F0009","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_ColorCode_F0009","unitOfMeasure":"","value":"أبيض"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"10","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_MaterialGroup_10","unitOfMeasure":"","value":"قماش"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Height_90","unitOfMeasure":"","value":"90"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"FD01","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_SCMER_FD01","unitOfMeasure":"","value":"FD01"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1FF001","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_StyleCode_1FF001","unitOfMeasure":"","value":"FOULARD"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"90","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_Width_90","unitOfMeasure":"","value":"90"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2CLI","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_MaterialCode_2CLI","unitOfMeasure":"","value":"Margherite"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"أبيض","composition":"100% silk","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتزين هذا الوشاح من نسيج التويل بتصميم جديد مزيّن بزخرفة زهرة الأقحوان الرمزية بطراز ريترو بطابع مرح.","mfPartNumber_ntk":"1FF001_2CLI_F0009","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"2","otherVariants":[{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1FF001_2CLI_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أزرق نجمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0637/1FF001_2CLI_F0637_SLF.jpg","hexCode":"#98BDD1","partNumber":"1FF001_2CLI_F0637","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0637/1FF001_2CLI_F0637_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0637","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0E18/1FF001_2CLI_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"1FF001_2CLI_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0E18/1FF001_2CLI_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0E18","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"طبعة \"أقحوان\"---لوغو منقوش","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1FF001_2CLI_F0009_1501","skuUniqueId":"1FF001_2CLI_F0009_1501","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":4,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1FF001_2CLI_F0009_1501","productId":"1FF001_2CLI_F0009_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":4}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1FF001_2CLI_F0009","name":"وشاح من نسيج التويل بطبعات","onSale":false,"shortDescription":"طبعة \"أقحوان\"---لوغو منقوش","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","partNumber":"1FF001_2CLI_F0009","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬٢٤٠٫٠٠ د.إ","value":"2240","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬٢٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2240","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009","colorVariants":[{"color":"أبيض","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","hexCode":"#FFFFFF","partNumber":"1FF001_2CLI_F0009","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0009/1FF001_2CLI_F0009_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0009","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أبيض","colorValue":"#FFFFFF","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/1FF001_2CLI_F0009"},{"color":"أزرق نجمي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0637/1FF001_2CLI_F0637_SLF.jpg","hexCode":"#98BDD1","partNumber":"1FF001_2CLI_F0637","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0637/1FF001_2CLI_F0637_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0637","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أزرق نجمي","colorValue":"#98BDD1","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/1FF001_2CLI_F0637"},{"color":"زهري مَرْمَري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0E18/1FF001_2CLI_F0E18_SLF.jpg","hexCode":"#F4E3EB","partNumber":"1FF001_2CLI_F0E18","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1FF/1FF001/2CLIF0E18/1FF001_2CLI_F0E18_SLF.jpg","uniqueID":"1FF001_2CLI_F0E18","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"زهري مَرْمَري","colorValue":"#F4E3EB","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/وشاح-من-نسيج-التويل-بطبعات/1FF001_2CLI_F0E18"}],"formattedPrice":"AED 2,240","privateSalesPrice":"AED 2,240","isSingleSku":true}        
          null        
