غلاف ساتان لهاتف iPhone 14 Plus

AED 2,140

اللون

كريستال

          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","identifier":"AF1ZH164_2AWL_F0T7O_BKG_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLD.jpg","identifier":"AF1ZH164_2AWL_F0T7O_BKG_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLB.jpg","identifier":"AF1ZH164_2AWL_F0T7O_BKG_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"20AD","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_SCCOM_20AD","unitOfMeasure":"","value":"20AD"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"170","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ColorGroup_170","unitOfMeasure":"","value":"ذهبي/ فضي"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"TH","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_CLM_TH","unitOfMeasure":"","value":"TH"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#d5d2d3","identifier":"F0T7O","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ColorCode_F0T7O","unitOfMeasure":"","value":"كريستال"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"30","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_MaterialGroup_30","unitOfMeasure":"","value":"جلد"}]},{"name":"ORDSEASON","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ORDSEASON","identifier":"ORDSEASON","values":[{"identifier":"1P.24","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_ORDSEASON_1P.24","unitOfMeasure":"","value":"1P.24"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"Height","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Height","identifier":"Height","values":[{"identifier":"16.5","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Height_16.5","unitOfMeasure":"","value":"16.5"}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"TH06","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_SCMER_TH06","unitOfMeasure":"","value":"TH06"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"1ZH164","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_StyleCode_1ZH164","unitOfMeasure":"","value":"P_46_TA_32_I_45_PHONE_32_14_32_PLUS"}]},{"name":"REP","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"20","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_REP_20","unitOfMeasure":"","value":"20"}]},{"name":"Width","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Width","identifier":"Width","values":[{"identifier":"8.2","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_Width_8.2","unitOfMeasure":"","value":"8.2"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"2AWL","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_MaterialCode_2AWL","unitOfMeasure":"","value":"Satin Crystal"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"كريستال","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","hasSingleSKU":true,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"يتزين غلاف هاتف iPhone 14 Plus هذا بكريستال متعدد الأوجه برّاق بلمعان قزحي. لوغو معدني مثلث الشكل مطلي، والذي ظهر لأول مرة عام 1913 على صناديق ملابس من تصميم ماريو برادا.","mfPartNumber_ntk":"1ZH164_2AWL_F0T7O","name":"غلاف ساتان لهاتف iPhone 14 Plus","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"0","otherVariants":[{"color":"كريستال","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","hexCode":"#d5d2d3","partNumber":"1ZH164_2AWL_F0T7O","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"مزيّن بقطع كريستال اصطناعي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","sizeCodes":[{"identifier":"1501","partNumberSize":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501","skuUniqueId":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501","unitOfMeasure":"NR","value":"TU","availableQuantity":6,"inventoryStatus":"Available","online":true,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501","productId":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":7}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"1ZH164_2AWL_F0T7O","name":"غلاف ساتان لهاتف iPhone 14 Plus","onSale":false,"shortDescription":"مزيّن بقطع كريستال اصطناعي---لوغو معدني مثلث الشكل مطلي","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O_1501"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","partNumber":"1ZH164_2AWL_F0T7O","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"٢٬١٤٠٫٠٠ د.إ","value":"2140","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"٢٬١٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"2140","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O","colorVariants":[{"color":"كريستال","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","hexCode":"#d5d2d3","partNumber":"1ZH164_2AWL_F0T7O","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradabkg_products/1/1ZH/1ZH164/2AWLF0T7O/1ZH164_2AWL_F0T7O_SLF.jpg","uniqueID":"1ZH164_2AWL_F0T7O","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"كريستال","colorValue":"#d5d2d3","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/غلاف-ساتان-لهاتف-iPhone-14-Plus/1ZH164_2AWL_F0T7O"}],"formattedPrice":"AED 2,140","privateSalesPrice":"AED 2,140","isSingleSku":true}        
          null        
