جوارب رينايلون

AED 1,340

اللون

مرجاني

نفد المنتج عبر الإنترنت
          {"attachments":[{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","identifier":"AF66408_1R9A_F0311_S_182_F2019_1","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_MDLA.png","identifier":"AF66408_1R9A_F0311_S_182_F2019_2","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLD.png","identifier":"AF66408_1R9A_F0311_S_182_F2019_3","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"},{"attachmentAssetPath":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLP.png","identifier":"AF66408_1R9A_F0311_S_182_F2019_4","mimeType":"","usage":"ANGLEIMAGES_FULLIMAGE_PradaHub"}],"attributes":[{"name":"SCCOM","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_SCCOM","identifier":"SCCOM","values":[{"identifier":"50KK","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_SCCOM_50KK","unitOfMeasure":"","value":"50KK"}]},{"name":"COLGA","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_ColorGroup","identifier":"ColorGroup","values":[{"identifier":"140","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_ColorGroup_140","unitOfMeasure":"","value":"برتقالي"}]},{"name":"CLM","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_CLM","identifier":"CLM","values":[{"identifier":"KD","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_CLM_KD","unitOfMeasure":"","value":"KD"}]},{"name":"LABEL","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Label","identifier":"Label","values":[{"identifier":"0000ETKD04D","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Label_0000ETKD04D","unitOfMeasure":"","value":"95% POLYESTER 5% ELASTANE"}]},{"name":"Gender","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Gender","identifier":"Gender","values":[{"identifier":"D","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Gender_D","unitOfMeasure":"","value":"D"}]},{"name":"COLOR","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_ColorCode","identifier":"ColorCode","values":[{"hexCode":"#FF6363","identifier":"F0311","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_ColorCode_F0311","unitOfMeasure":"","value":"مرجاني"}]},{"name":"Brand","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Brand","identifier":"Brand","values":[{"identifier":"PR","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_Brand_PR","unitOfMeasure":"","value":"PR"}]},{"name":"CLBDG","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_MaterialGroup","identifier":"MaterialGroup","values":[{"identifier":"61","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_MaterialGroup_61","unitOfMeasure":"","value":"نايلون"}]},{"name":"nameExtended","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_nameExtended","identifier":"nameExtended","values":[{"identifier":"","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_nameExtended_","unitOfMeasure":"","value":""}]},{"name":"SCMER","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_SCMER","identifier":"SCMER","values":[{"identifier":"KDCA","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_SCMER_KDCA","unitOfMeasure":"","value":"KDCA"}]},{"name":"MOD","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_StyleCode","identifier":"StyleCode","values":[{"identifier":"66408","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_StyleCode_66408","unitOfMeasure":"","value":"CALZINO"}]},{"name":"REP","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_REP","identifier":"REP","values":[{"identifier":"50","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_REP_50","unitOfMeasure":"","value":"50"}]},{"name":"ABB","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_MaterialCode","identifier":"MaterialCode","values":[{"identifier":"1R9A","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_MaterialCode_1R9A","unitOfMeasure":"","value":"Polyester"}]}],"buyabilityDate":"","catalogEntryTypeCode":"VariantBean","claimOwnership":false,"colors":"مرجاني","composition":"95% polyester 5% elastane","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","hasSingleSKU":false,"isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","longdescription":"جوارب من النايلون المحبوك والمضلّع مع شعار برادا لينيا روسا بحياكة انتارسيا. لا يساهم هذا المنتج في برنامج SEA BEYOND التعليمي.","mfPartNumber_ntk":"66408_1R9A_F0311_S_182","name":"جوارب رينايلون","onSale":false,"onSaleEnabled":true,"otherColors":"2","otherVariants":[{"color":"مرجاني","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","hexCode":"#FF6363","partNumber":"66408_1R9A_F0311_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"أخضر فستقي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0362/66408_1R9A_F0362_S_182_SLF.png","hexCode":"#c2b15a","partNumber":"66408_1R9A_F0362_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0362/66408_1R9A_F0362_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0362_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]},{"color":"زهري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0T08/66408_1R9A_F0T08_S_182_SLF.png","hexCode":"#F3D6DA","partNumber":"66408_1R9A_F0T08_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0T08/66408_1R9A_F0T08_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0T08_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[]}],"shortDescription":"شعار انتارسيا بلون مختلف---100% من البوليستر.","sizeCodes":[{"identifier":"1301","partNumberSize":"66408_1R9A_F0311_S_182_1301","skuUniqueId":"66408_1R9A_F0311_S_182_1301","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1301","unitOfMeasure":"","value":"I"},{"identifier":"1302","partNumberSize":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302","skuUniqueId":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302","unitOfMeasure":"NR","value":"II","availableQuantity":0,"inventoryStatus":"Unavailable","online":false,"onlineStoreId":"pradaStore-AE","onlineStoreName":"Prada Store United Arab Emirates","partNumber":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302","productId":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302","store":true,"storeInventoryStatus":"Available","totalAvailable":1},{"identifier":"1303","partNumberSize":"66408_1R9A_F0311_S_182_1303","skuUniqueId":"66408_1R9A_F0311_S_182_1303","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1303","unitOfMeasure":"","value":"III"},{"identifier":"1304","partNumberSize":"66408_1R9A_F0311_S_182_1304","skuUniqueId":"66408_1R9A_F0311_S_182_1304","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1304","unitOfMeasure":"","value":"IV"}],"SKUs":[{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"66408_1R9A_F0311_S_182","name":"جوارب رينايلون","onSale":false,"shortDescription":"شعار انتارسيا بلون مختلف---100% من البوليستر.","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1301"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"66408_1R9A_F0311_S_182","name":"جوارب رينايلون","onSale":false,"shortDescription":"شعار انتارسيا بلون مختلف---100% من البوليستر.","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1302"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"66408_1R9A_F0311_S_182","name":"جوارب رينايلون","onSale":false,"shortDescription":"شعار انتارسيا بلون مختلف---100% من البوليستر.","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1303"},{"catalogEntryTypeCode":"ItemBean","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","isPrivateSales":false,"lifeCycle":"","mfPartNumber_ntk":"66408_1R9A_F0311_S_182","name":"جوارب رينايلون","onSale":false,"shortDescription":"شعار انتارسيا بلون مختلف---100% من البوليستر.","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182_1304"}],"thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","partNumber":"66408_1R9A_F0311_S_182","preOrder":false,"price":[{"formattedPrice":"١٬٣٤٠٫٠٠ د.إ","value":"1340","usage":"Display","description":"L"},{"formattedPrice":"١٬٣٤٠٫٠٠ د.إ","percentage":"0.0","value":"1340","usage":"Offer","description":"O"}],"uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182","colorVariants":[{"color":"مرجاني","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","hexCode":"#FF6363","partNumber":"66408_1R9A_F0311_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0311/66408_1R9A_F0311_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0311_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"مرجاني","colorValue":"#FF6363","isAvailable":true,"isSelected":true,"urlPath":"/ae/ar/p/جوارب-رينايلون/66408_1R9A_F0311_S_182"},{"color":"أخضر فستقي","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0362/66408_1R9A_F0362_S_182_SLF.png","hexCode":"#c2b15a","partNumber":"66408_1R9A_F0362_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0362/66408_1R9A_F0362_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0362_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"أخضر فستقي","colorValue":"#c2b15a","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/جوارب-رينايلون/66408_1R9A_F0362_S_182"},{"color":"زهري","fullImage":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0T08/66408_1R9A_F0T08_S_182_SLF.png","hexCode":"#F3D6DA","partNumber":"66408_1R9A_F0T08_S_182","thumbnail":"https://www.prada.com/content/dam/pradanux_products/6/664/66408/1R9AF0T08/66408_1R9A_F0T08_S_182_SLF.png","uniqueID":"66408_1R9A_F0T08_S_182","available":"True","lifeCycle":"","otherProductReference":[],"colorLabelName":"زهري","colorValue":"#F3D6DA","isAvailable":true,"isSelected":false,"urlPath":"/ae/ar/p/جوارب-رينايلون/66408_1R9A_F0T08_S_182"}],"formattedPrice":"AED 1,340","privateSalesPrice":"AED 1,340","isSingleSku":false}        
          null        
